Dialog i kæden

i 2016 har Landbrug & Fødevarer, i samarbejde med producenter, grossister og køkkener, identificeret løsninger på, hvordan afsætning af økologiske fødevarer kan øges.

 

På baggrund af dialogen i 2016 har det været helt tydeligt, at hvis afsætningen af lokale økologiske fødevarer skal øges, så indebærer det en meget tættere dialog og ligeledes et tættere samarbejde mellem branchens aktører. Men der er også behov for at hjælpe specielt de mindre producenter i gang i forhold til afsætning, markedsføring, produktudvikling med mere. Og endelig har der været en stor efterspørgsel på at få kortlagt de mindre lokale producenter i Danmark.

På den baggrund vil Landbrug & Fødevarer i 2017 igangsætte en række initiativer, der skal styrke samarbejdet i branchen, hjælpe de mindre producenter og identificere lokale producenter.

I 2017 skal vi arbejde videre i projektet Dialog i kæden, hvor vi sætter fokus på følgende:

Etablering af partnerskab på tværs af branchen
Her indgår aktører fra hele branchen, lige fra producenter og virksomheder til grossister, køkkener og projektaktører, som vil blive inviteret til at sidde med i partnerskabet for flere lokale økologiske fødevarer. Der vil blive afviklet to partnerskabsmøder i 2017, og herefter er det ambitionen, at partnerskabet skal leve videre af sig selv.

Guides til små og mellemstore producenter og virksomheder
I projektet udvikles en guide, der skal hjælpe små og mellemstore producenter og virksomheder med udvikling, produktion, markedsføring og afsætning af deres produkter.

Kortlægning af producenter og virksomheder
Der findes mange dialogværktøjer, hjemmesider med flere, der skal kortlægge lokale økologiske producenter. I projektet vil disse lister blive samlet i én, så indkøbere i Danmark kan få et bedre overblik.

Danmarkskort: Her kommer varen fra
I projektet udvikles et Danmarkskort, som restauranter, køkkener og kantiner kan have hængende. Kortet skal være med til at identificere, hvor de råvarer som serveres i køkkenet, kommer fra. Hermed skal lokale økologiske producenter i fokus ved hjælp af storytelling. 

Vil du være med til at styrke dialogen i kæden?`
Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, Dialog i kæden, så er du meget velkommen til at kontakt Marie Haahr Jensen eller Andreas Buchhave.