Fødevaresikkerhed

Dansk produceret frugt og grønt indeholder færre pesticidrester end udenlandsk frugt og grønt.

Pesticider, også kaldet sprøjtemidler, bruges bl.a. til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod svampeangreb og skadedyr. Det er tilladt at bruge pesticider i produktionen af frugt, grønt og korn. Pesticidrester i fødevarer må ikke overskride maksimalgrænseværdien.

En rapport fra 2018 fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen viser, at der er væsentlig færre pesticidrester i dansk produceret frugt og grønt ift. udenlandsk produceret. DTU's beregninger viser, at forbrugere generelt kan nedsætte deres pesticideksponering med ca. en tredjedel ved at vælge danskproducerede afgrøder i stedet for tilsvarende udenlandske. 

DTU Fødevareinstituttet vurderer desuden, at de pesticidrester der findes i det danske frugt og grønt, ikke er farlige for forbrugerne.

Så vil forbrugerne have færrest pesticidrester, skal de vælge de frugter og grøntsager, hvor der står 'DK' som oprindelsesland. Derudover kan forbrugerne gå efter det røde Ø-mærke som betyder, at fødevaren er dyrket uden brug af pesticider. 

Læs DTU's Rapport Pesticidrester i Fødevarer 2018

Kender du til fødevaresikkerhed for kød? Læs mere

Hvordan vælger du frugt og grønt med færrest pesticider?

Få svaret her og hør hvad andre danskere svarer.