5 facts om kød og kræft

Forarbejdet kød sættes i skammekrogen i efterårets WHO-rapport, men billedet er mere nuanceret end som så. Bliv klog på hvad der er op og ned i den historie.

Det forarbejdede kød
WHO har placeret forarbejdet kød (saltet, røget, fermenteret kød – også fjerkræ) i kategori 1 – ud af i alt 5 – en kategori, der dækker over emner, hvor der er "tilstrækkelig evidens for, at det er kræftfremkaldende for mennesker"..

Men det er vigtigt at holde sig for øje at:

  • Kategorien intet fortæller om, HVOR kræftfremkaldende nogen af emnerne er. Den fortæller blot noget om, hvor stærk evidensen er.
  • Selvom kødprodukterne nu er i kategori med røgtobak osv., så betyder det ikke, at det er lige så farligt at spise bacon som at ryge. Rygning giver ca. 2500 % øget risiko for at få kræft i lungerne, mens forarbejdet kød ser ud til at øge risikoen med 18 %. Samtidig er der færre, der får kræft i tarmen sammenlignet med lungerne.

Det røde kød
Det røde kød – altså fersk kød fra køer, grise og får er også blevet undersøgt. Her er mistanken ikke løftet til samme niveau som med pølser og bacon. Det ferske røde kød er indtil videre anbragt i gruppe 2A, og er ifølge rapporten klassificeret som ”formentlig kræftfremkaldende” for mennesker. Der er altså ikke tilstrækkelig evidens for at rødt kød er kræftfremkaldende for mennesker

Og hvad betyder det så?
Chefkonsulent Puk Maia Ingemann Holm er ernæringsekspert hos Landbrug & Fødevarer. Hun har fordybet sig i WHO’s rapport og peger på, at sagen har mange nuancer. ”Det har rigtig meget at sige, at man tilbereder sit kød på den rigtige måde. Korrekt tilberedning mindsker udvikling af stegemutagener i kødet – og giver desuden en bedre spiseoplevelse.”, siger Puk og anbefaler, at man følger Landbrug & Fødevarer gennemtestede stegeanvisninger på voresmad.dk.

Det store billede
Puk fremhæver 5 faktorer, der er vigtige at huske på:

  1. Der er ingen grund til frygte magert forarbejdet kød som en del af en varieret kost, der følger kostrådene.
  2. Ernæring er en kompleks størrelse, hvor det er svært at isolere en enkelt fødevares virkning, da alle stofferne i tarmen har indflydelse på hinandens optagelsesevne og dermed virkning i kroppen.
  3. De kræftfremkaldende stegemutagener kan forebygges, hvis man undlader at overstege sit kød.
  4. IARC, der har lavet rapporten under WHO, har siden 1971 undersøgt tæt på 1.000 stoffers potentielle indvirkning på udvikling af kræft. Gennem tiden har kun et stof klaret frisag, mens alle andre undersøgte stoffer vurderes at have større eller mindre potent kræftfremkaldende virkning.
  5. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i udvikling af sygdom – både i forhold til kost, miljø og livsstil.