Antibiotikaforbruget er igen faldet

Brugen af antibiotika til danske dyr er faldet i 2015. Det gælder især forbruget til grise, viser rapport.

Antibiotikaforbruget til grise er faldende. Det fastslår årets DANMAP-rapport fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.

Et samlet fald på fem procent
Det samlede antibiotikaforbrug til husdyr og kæledyr i Danmark har i 2015 været fem pct. lavere end året før, målt i kilo antibiotika. Det faldende forbrug skyldes især en fem pct. reduktion i antibiotikaforbruget til grise, som udgør cirka 86 pct. af kødproduktionen i Danmark.

Målrettet indsats sikrer fald i antibiotikaforbrug
Det faldende antibiotikaforbrug skal ses i lyset af, at danske landmænd har produceret flere grise i 2015 end året før.

"Resultaterne skyldes en målrettet indsats fra dyrlæger og griselandmænd. Og det er bestemt glædeligt, eftersom antibiotikaforbruget til grise er faldet med hele 22 pct. fra 2009 til 2015. Et fald fra et allerede lavt niveau, sammenlignet med andre lande," siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

"I modsætning til det generelle fald i antibiotikaforbruget blandt grise er brugen af colistin stigende. Det skyldes et større forbrug blandt fravænningsgrise. Vi ligger dog lavt internationalt og er på den pæne side af EU’s mål. Men der er ingen tvivl om, at vi skal reducere forbruget af colistin mest muligt.".

Slagtekyllingeproduktionen er tilbage på rette kurs
Traditionelt har antibiotikaforbruget i den danske slagtekyllingeproduktion været meget lavt. På grund af flere alvorlige sygdomsudbrud i slagtekyllingeproduktionen er antibiotikaforbruget i fjerkræproduktionen steget i 2015. "Her har vi fået løst de sygdomsproblemer, der har været, og vi er heldigvis tilbage på niveau med 2014 her i 2016," siger Flemming Nør-Pedersen.