Danske fødevarer vil få større fokus fremover

Forbrugerne foretrækker danske fødevarer, men det er vigtigt at brande danskheden i supermarkederne, så forbrugerne har noget at pejle efter, mener forbrugerøkonom.

Af Marianne Gregersen, forbrugerøkonom, Landbrug & Fødevarer

Bedre kontrol, renere miljø og mere nærhed.

Det har vist sig at danske fødevarer i forbrugernes øjne har mange positive værdier knyttet til sig. Og mest af alt de nævnte tre. Det skriver Landbrug & Fødevarers netmedie foodculture.dk.

Kigger vi på en metaanalyse fra Landbrug & Fødevarer, der sammenfatter befolkningsundersøgelser og forskellige analyser lavet for Landbrug & Fødevarer i løbet af 2014 og 2015, er det de tre pinde, der skiller sig ud og mens den tredje i rækken nok ikke er overraskende er de to første med til at sikre danske fødevarer en stærk førerposition, der virkelig kan bruges i supermarkederne.

Ofte kan det være svært for forbrugerne at få et godt overblik over forskellige fødevarers kvalitet, og det er her at danskhed og forskellige mærker som Ø-mærket eller mærker for lokale producenter kan spille en rolle i at guide forbrugerne.

Sat på liste rammer danskhed helt overordnet ind på en tredjeplads for valget af fødevarer. Vigtigst for forbrugerne er prisen (19 pct.), dernæst om varen er økologisk (14 pct.) og så kommer om det er dansk produceret (12 pct.)

Det betyder ikke at danskheden ikke spiller nogen rolle, hvis forbrugeren står med en billig vare i venstre hånd og en dyrere i højre. Forbrugerne er generelt yderst prisbevidste, men vi ved fra analyser at danskhed spiller en rolle i de tilfælde, hvor forbrugerne ved, at der både findes en udenlandsk og en dansk udgave af samme vare. Danmark er for eksempel tæt på selvforsynende med æg, så her spiller danskhed ikke så stor en rolle, hvorimod det er en anden virkelighed indenfor dansk kød.

Forbrugere: Dansk kød er renere

Særligt dansk kød bliver opfattet som renere, fordi det indeholder færre tilsætningsstoffer, og af samme grund bliver det set som sundere. Dertil kommer at danske produktionsforhold bliver anset for at være gode og så tager forbrugeren ansvar for deres forbrug ved at vælge dansk – ikke mindst i forhold til danske arbejdspladser og dermed lokalsamfundet.

Særligt svinekød og fjerkræ skal gerne være dansk. Mest fordi svinekød og fjerkrækød er dybt forankret i danskernes madkultur og har et bedre ry end det udenlandske.

Derudover er det interessant at økologi spiller en helt anden og mindre rolle ved eksempelvis svinekød end det gør for valget af så mange andre danske fødevarer. I en af analyserne svarer 51 pct. af danskerne at danskhed er et vigtigt valgkriterium, mens kun 16 pct. svarer, at det er vigtigt at kødet er økologisk.

Baggrunden skal efter alt at dømme findes i at der er mange steder, hvor man ikke kan få økologisk grisekød ligesom der ofte ikke er så mange økologiske udskæringer at vælge imellem. Derudover er det økologiske kød også væsentligt dyrere.

Ved oksekød og kalvekød vægter danskhed også tungt, men lidt lavere end fjerkræ og svinekød. Et flertal af danskerne foretrækker at købe dansk, så hovedårsagen bag er nok at tilgængeligheden ikke er så god – allertydeligst ved kalvekød.

Økologi hersker ved mejeri

Mens det måske ikke er underligt at friskhed er det vigtigste parameter - dansk oprindelse kommer først på fjerdepladsen, da også økologi og pris er vigtigere - når folk vælger frugt og grønt, er der et andet felt, hvor man måske bliver overrasket over, hvad der slår ud på skalaen.

Man kunne hurtigt tro at danskhed slår alt andet, når det kommer til mejeriprodukter, men det er langt fra tilfældet. Her er økologi i vindersædet efterfulgt af pris og friskhed. Formentlig fordi at forbrugerne opfatter det som en selvfølge, at de fleste mejeriprodukter er produceret i Danmark, og når det dermed allerede er givet er det andre kriterier man pejler efter.

Igen skal forbrugerne altså uanset hvad bruge noget at pejle efter, når de står i supermarkedet, og det er derfor, det er så vigtigt ikke bare at tage noget for givet. Giv forbrugeren danskheden at pejle efter. På den ene eller den anden måde.

LÆS OGSÅ på foodculture.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Om metaanalysen

Rapporten Danskhed bliver vigtigere for fødevarerar kigget på en lang række analyser som Landbrug & Fødevarer har fået foretaget den seneste tid. Analyserne er:

  • Befolkningsundersøgelse af Norstat i november 2015. Data er indsamlet blandt 1.007 repræsentativt udvalgte danskere fra 15+ år.
  • Befolkningsanalyse af TNS Gallup i marts 2015 blandt 1.008 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.
  • Befolkningsanalyse af Epinion i september 2015 om præferencen for dansk kød blandt 1.351 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.
  • Shopperanalyse af TNS Gallup i juni 2014. Data er indsamlet i 12 forskellige dagligvarebutikker fordelt i hele landet. Der er gennemført 517 interviews.
  • Aftensmadsanalyse er foretaget af TNS Gallup i september 2015 blandt 996 danskere i alderen 18-70 år, der er helt/delvist ansvarlig for indkøb i husstanden og står for tilberedning af aftensmåltidet i husstanden min. 1 gang ugentligt.
  • Pesticidanalyse af TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer i marts 2015 blandt 1.042 repræsentativt udvalgte danskere lavet over på 18 år eller mere.
  • Kvalitativ shopperanalyse i marts 2014 af GfK blandt 131 shoppere, hvor fokus på bl.a. danske og økologiske fødevarer blev belyst.