Dyrevelfærd: Ud med myter og ind med fakta

Mange forbrugere tror fejlagtigt, at slagtekyllinger går i bure. Det skal en række debatarrangementer ændre på. Her er fagpersonalets viden om dyrevelfærd ført up to date.

En undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet om dyrevelfærd, viser at forbrugerne har svært ved at skelne mellem sandt og falsk, når det kommer til dyrevelfærd. Ligeledes er mange køkkenprofessionelle i tvivl om, hvordan landbrugsdyr egentlig har det.

Holdninger skal bygge på faktuel viden
For at aflive de mange myter der huserer om dyrevelfærd, afholdte Landbrug & Fødevarer i efteråret en række debatarrangementer med fokus på dyrevelfærden i de danske grise- og kyllingestalde. Arrangementerne blev afholdt i samarbejde med grossister, som havde inviteret deres kunder i køkkenerne med.

”Dyrevelfærd er et hot emne, som allerede har været diskuteret på mange scener, og det interesserer mange; både personalet i køkkenerne, grossister og forbrugerne. Men mange er ikke helt opdaterede på, hvad der er op og ned i forskellige myter. Forestillingen om dyrevelfærd er ofte baseret på følelser, overbevisninger og tro, og kun i lille udstrækning faktuel viden,” siger chefkonsulent Andreas Buchhave fra Landbrug & Fødevarer.

Skarpt panel satte gang i debatten
Arrangementerne affødte nogle heftige debatter, hvor det brede panel ikke var blege for at markere sine uenigheder. Det skarpe panel bestod af:

Mickey Gjerris, lektor hos Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd
Michael Nielsen, griseavler
Birthe Steenberg, sektorchef for Dansk Slagtefjerkræ
Marianne Gregersen, forbrugerøkonom hos Landbrug & Fødevarer
Bo Jacobsen, kok og indehaver af Restaurationen

Det var ikke blot panelet, som ikke kunne blive enige. Der var også en livlig og faglig diskussion blandt deltagerne, både ved arrangementet på Madens Skueplads, hvor Dansk Cater lagde hus til debatten, men også Axelborg, hvor Catering Engros havde inviteret sine kunder til debat.

Vigtigt at fagpersonalet er klædt ordentlig på
Catering Engros, der er en af Danmarks største grossistvirksomheder til foodservicebranchen, mener også det er vigtigt, at der bliver ryddet op i de mange myter. ”Det er jo personalet i køkkenerne, der skal formidle de rigtige holdninger til deres slutbrugere. Derfor er det ekstremt vigtigt, at de er klædt ordentlig på,” siger salgschef Jan Andersen.

Formålet med debatarrangementerne var derfor at styrke de køkkenprofessionelles viden om produktionsformer, så de kan træffe mere vidensbaserede valg, når de indkøber fjerkræ og gris. Samtidig bliver de også bedre rustet til at formidle den viden til deres gæster. ”Vi vil gerne lave endnu flere af disse debatarrangementer, da det er helt tydeligt, at der er behov for mere viden og færre myter,” afslutter Andreas Buchhave.

 
Paneldeltagerne var ikke blege for at markere sine uenigheder – alt sammen i en munter tone.