EU fremhæver dansk antibiotikaindsats

Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-kommissionen i ny rapport. Læs mere om de danske initiativer.

EU-Kommissionen fremhæver i en ny rapport de initiativer, som dansk landbrug og Fødevarestyrelsen har taget for at begrænse brugen af antibiotika til grise. Kommissionen konkluderer, at ”flere af de initiativer kunne tjene som et eksempel til efterfølgelse for andre medlemslande”.

En femtedel mindre antibiotika
Danmark har i mange år arbejdet med at mindske antibiotikaforbruget i grisestaldene. ”Dansk landbrug har siden 2009 reduceret brugen af antibiotika i svineproduktion med mere end en femtedel, så Danmark nu ligger helt i bund i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er selvfølgelig rart at få anerkendelse fra EU for den indsats,” siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen i en pressemeddelelse.
Blandt forskere er der enighed om, at forbruget af antibiotika skal begrænses så meget som muligt, da et højt forbrug kan skabe resistens, så bakterier og eksempelvis lungebetændelse ikke længere kan slås ned med almindelig antibiotika.

Ros til det gule kort
EU-Kommissionen fremhæver flere danske initiativer for at have fremmet en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til både produktionsdyr og kæledyr.
Det er fx et initiativ som gult kort-ordningen, hvor en landmand får en advarsel, hvis han bruger for meget antibiotika. Derudover nævnes blandt andet også de danske regler for flokbehandling (antibiotikabehandling af mange grise på én gang), hvor der aldrig må behandles forbyggende, og handlingsplanen for husdyr-MRSA.

Forbrugerne kan trygt spise dansk bacon
EU-kommissionens rapport fortæller, at forbrugerne ikke skal være bekymrede for at spise kød fra danske grise. ”Rapporten understreger, at forbrugerne trygt kan lægge et par skiver dansk bacon på panden vel vidende, at de er produceret med mindst mulig antibiotikaforbrug. EU-kommissionens rapport understreger, at Danmark er et land med både høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd,” siger Per Henriksen.

Hvad er op og ned?
Bliv klædt på til at tale med dine kunder om antibiotikaforbruget i de danske grisestalde. Nedenfor finder du information om antibiotikaforbruget til grise i Danmark og kan læse om de initiativer, som har været med til at få forbruget ned.

Fakta om antibiotikaforbruget i de danske grisestalde

  • I perioden 2009 – 2015 er antibiotikaforbruget til grise reduceret med ca. 22 pct.
  • Forbruget af tetracyklin til grise er reduceret med 11 pct. i 2015 i forhold til 2014.

Initiativer fra MRSA-handlingsplanen, vedtaget i 2015

  • Hygiejnetiltag for alle, der arbejder med grise
  • Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
  • Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
  • International indsats - herunder pres for at fremme EU-antibiotikastrategi

En ny model af det gule kort er trådt i kraft i juli 2016

  • Den nye model for gult kort model betyder, at visse antibiotikatyper – herunder tetracyklin - tæller mere i landmandens medicinregnskab.
  • Nye lavere grænseværdier for antibiotikaforbrug til grise trådte i kraft i juli 2016.

Hvad ved danskerne om antibiotikaforbrug?

Læs mere om forbrugernes viden om antibiotikaforbrug og bliv klædt på til at gå i dialog med dine kunder.

Vil du vide mere?

Læs hele Europakommissionens rapport.