Forandringer i hollansk frugtproduktion

Arealet med blåbær stiger i Holland, mens der bliver færre avlere af kernefrugt og jordbær.

Arealet med frugt er steget tre procent til 19.760 hektar i Holland fra 2014 til 2015. Det skyldes blandt andet, at arealet med blåbær fortsat vinder frem, men frugtproduktionen er stadig domineret af kernefrugt. Det skriver gartnertidende.dk

Arealet med kernefrugt udgør 85 procent af det samlede hollandske frugtareal – pærerne fylder 9.220 hektar, æblerne 7.600 hektar. Pærearealet er i fremgang, mens æblearealet er i tilbagegang, skriver AMI.

Flere blåbær – færre jordbærplanter
Arealet med bær er steget mest de senere år og udgør nu 1.600 hektar. Især fremgangen i blåbærarealet dominerer og udgør nu 740 hektar, mens ribs, hindbær og brombær samlet ligger på 440 hektar. Arealet med solbær er faldet til 350 hektar, nemlig ni procent fra 2014 til 2015.

Arealet med jordbær til bærproduktion udgør i Holland 1.410 hektar og er kun faldet én procent det seneste år. Til gengæld er arealet med jordbærplanter til formering faldet med 14 procent til 1.170 hektar, og arealet med frigoplanter er ifølge AMI faldet med 50 procent til 190 hektar.

Stort fald i antal hollandske bedrifter med frugt
Færre og færre virksomheder arbejder med frugt i Holland. I 2015 var der 2.280 bedrifter, der beskæftiger sig med frugt, og det er 60 færre end året før. Det er især antallet af bedrifter, der arbejder med kernefrugt og jordbær, der forsvinder.

Udviklingen er den samme i hele Europa. I Tyskland er antallet af bedrifter med frugt faldet med 14 procent i perioden 2007-2012, skriver EFM. Det er særligt de mindre bedrifter, der ophører.

Ifølge EFM skyldes ophøret, at der er for mange reguleringer, som koster erhvervet dyrt at implementere. Avlerne giver op over for nye, tunge administrative byrder.