Forbrugerne: Dansk er lig med god dyrevelfærd

Halvdelen af danskerne tænker over, hvordan dyrene har haft det, når de handler ind. Men hvad forbinder forbrugerne med god dyrevelfærd? Det stiller forbrugeranalyse skarpt på.

Dyrevelfærd er et af tidens helt hotte emner. Halvdelen af danskerne tænker i overvejende grad over hvordan dyrene har haft det, når de rækker ud efter æg, kød og mejeriprodukter i supermarkedet, viser analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Hvad er god dyrevelfærd?
De seneste fem år er forbrugernes interesse for dyrevelfærd steget. Men hvad forstår forbrugerne ved dyrevelfærd? Det kan forbrugersociolog Nina Preus fra Landbrug & Fødevarer svare på: ”Når forbrugerne bekymrer sig om dyrevelfærd, drejer det sig i høj grad om dyrenes daglige liv og trivsel. Bevægelsesfrihed, nem adgang til mad og vand og adgang til udearealer er nogle af de ting, danskerne fremhæver.”

Myter huserer frit
Selvom forbrugerne synes, at dyrenes liv på gården er vigtig, har de svært ved at finde hoved og hale i, hvordan forholdende er. ”Der er mange myter på området, som trænger til at blive aflivet. Eksempelvis svarer knap halvdelen af befolkningen ’overvejende enig’, når vi spørger til, om danske kyllinger går i bure. Og 44 pct. af befolkningen svarer ”ved ikke”, på spørgsmål om, hvorvidt danske kalve lever som tremmekalve. Faktum er, at der ikke er tremmekalve i Danmark, ligesom kyllinger går frit i stalde,” fastslår Nina Preus. Selvom forbrugerne ikke har helt styr på forholdene i de danske stalde, har de dog tillid til, at de danske landmænd har styr på dyrevelfærden.

Dansk er lig med god dyrevelfærd
Analysen viser, at hver tredje dansker af og til køber fødevarer, der tager særligt hensyn til dyrevelfærd - og her vælger forbrugerne ofte danske produkter, når de ønsker fødevarer, der tager hensyn til dyrevelfærden. ”Der er blandt forbrugerne bred enighed om, at den bedste dyrevelfærd kommer fra den danske fødevareproduktion,” fortæller Nina Preus.

Pris og synlighed er barrierer
Selvom dyrevelfærd betyder mere og mere for forbrugerne, er der stadig nogle barrierer, som skal nedbrydes. ”Udover pris, oplever forbrugerne det som en barriere, at det er svært at se på emballagen, om dyrene har haft det godt,” siger Nina Preus og fortsætter: ”66 pct. af befolkningen mener, at der er behov for at få tydeliggjort dyrevelfærden ved konkrete fødevarer i detailhandlen.”

Nyt mærke skal hjælpe forbrugerne
Der er fra politisk side ved at blive iværksat et statsligt dyrevelfærdsmærke, hvilket hele 80 pct. af danskerne er positivt stemt for, ifølge analysen. Det nye statslige dyrevelfærdsmærke, som offentliggøres i efteråret 2016, får således god medvind fra forbrugerne. ”Mærket kan forhåbentlig synliggøre for forbrugerne, hvilken dyrevelfærd de betaler for, når de handler ind i køledisken,” slutter Nina Preus.

Flere indsigter?

Du kan læse mere om forbrugernes holdning til og viden om dyrevelfærd i analysen her.