Forbrugerne vælger dansk

Forbrugerne har danskhed som ét af de vigtigste valgkriterier for køb af fødevarer. Det viser en ny analyse, foretaget for Landbrug & Fødevarer.

I den nye analyse placerer forbrugerne ”at det er dansk-produceret” i top tre over valgkriterier, når de køber fødevarer. Det skyldes, at forbrugerne i stigende grad vægter tillid højt – og ifølge forbrugerne rimer tillid på dansk.
Danske landmænd nyder generelt større tillid blandt forbrugerne end udenlandske landmænd. Analysen peger blandt andet på, at danske forbrugere mener, at der findes færre pesticidrester i dansk frugt og grønt, sammenlignet med udenlandsk.

Oprindelse: Især vigtigt på kød
Vigtigheden af oprindelse varierer fra fødevarekategori til fødevarekategori. ”I nogle kategorier, for eksempel friske æg, spiller danskhed ikke en helt så stor rolle. Det er derimod vigtigt inden for eksempelvis fersk kød. Det skyldes, at der typisk ikke er udenlandske alternativer inden for æg. Det giver derfor i højere grad sig selv, at man her får et dansk produkt,” siger forbrugerøkonom hos Landbrug & Fødevarer, Marianne Gregersen.

Positive værdier
Danske fødevarer har mange positive værdier knyttet til sig og danskhed sender derfor et samlet signal om kvalitet. ”Det handler om, at forbrugerne har en højere grad af tillid til danskproducerede fødevarer. Tilliden bunder i, at danske fødevarer er produceret mere klimavenligt, er friskere, og i højere grad tager hensyn til dyrevelfærden,” siger Marianne Gregersen. Analysen viser, at den øgede tillid til dansk kød, betyder, at forbrugerne oplever det som renere og sundere. Derudover peger forbrugerne på, at danskhed repræsenterer friske og bæredygtige fødevarer, og at købet af disse støtter lokalsamfundet med arbejdspladser.

Oprindelse → oplevet merværdi
På tværs af vesteuropæiske lande og USA er der en stigende efterspørgsel efter produkter, hvor der indgår en fortælling om den særlige nationale fødevare, eller hvor der fremhæves kendetegn ved en specifik region. ”Det er med til at skabe en oplevelse af, at være tættere på fødevarens oprindelse – og det er noget, der giver en oplevet merværdi. Så oprindelse spiller ikke kun en vigtig rolle hos de danske forbrugere. Der er også gode muligheder for fødevarevirksomheder og dagligvarebutikker i at fremhæve danskheden på de danske fødevarer i markedsføringen og i butikkerne,” slutter Marianne Gregersen.

Faktaboks

Du kan finde hele analysen ”Danskhed bliver vigtigere for fødevarer” her.