Hvad er særligt ved dansk gris?

Det kan du finde ud af, ved at tage et kig i den netop opdaterede og elektroniske benchmark-analyse.

Nu er det blevet endnu nemmere at få overblik over produktionsforholdende på tværs af grænser i EU. Benchmark-analysen er et effektivt værktøj, som gør det nemt at sammenligne grisenes forhold i Danmark med forholdene i Tyskland, Sverige, Holland, Belgien, Polen og England. Den måler blandt andet på parametre som miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Som en lille tasting kan vi afsløre, at Danmark især performer godt på følgende områder:

  • Dyrevelfærd:
    - I Danmark er fuldspaltegulve forbudt til smågrise, avls- og slagtesvin.
    - Alle grise over 20 kg skal have adgang til overbrusning. 
  • Sundhed:
    - Danmark har sammen Sverige et lavt antibiotikaforbrug og Danmark har netop nået branchens 2020-målsætning om 20 % reduktion i antibiotikaforbruget.

Landbrug & Fødevarer følger udviklingen på området – og opdaterer derfor benchmark-analysens data løbende. Alle har mulighed for at kontakte os, hvis der kommer nye regler eller lovgivning på et område – så ændrer vi det omgående. Du får således altid adgang til de informationer, der er gældende.

Benchmark - Gris

Få et overblik over forskellene i produktionen af grise i en række europæiske lande.
Benchmark-analysen har til formål at skabe synlighed om produktionsforholdene på tværs af grænser i EU. Vælg det emne, der interesserer dig og markér derefter hvilke lande du vil sammenligne.

DANISH er en ordningen som sikrer og dokumenterer, at danske besætninger med grise lever op til dansk lovgivning og branchekrav med særlig fokus på god dyrevelfærd, høj fødevaresikkerhed og en klar sporbarhed.

Vælg kategori

Vælg Emne

Vælg land

Vælg land

×

Benchmark - Gris | | -

Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter