Hvad er særligt ved dansk gris?

Det kan du finde ud af, ved at tage et kig i den netop opdaterede og elektroniske benchmark-analyse.

Nu er det blevet endnu nemmere at få overblik over produktionsforholdende på tværs af grænser i EU. Benchmark-analysen er et effektivt værktøj, som gør det nemt at sammenligne grisenes forhold i Danmark med forholdene i Tyskland, Sverige, Holland, Belgien, Polen og England. Den måler blandt andet på parametre som miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Som en lille tasting kan vi afsløre, at Danmark især performer godt på følgende områder:

  • Dyrevelfærd:
    - I Danmark er fuldspaltegulve forbudt til smågrise, avls- og slagtesvin.
    - Alle grise over 20 kg skal have adgang til overbrusning. 
  • Sundhed:
    - Danmark har sammen Sverige et lavt antibiotikaforbrug og Danmark har netop nået branchens 2020-målsætning om 20 % reduktion i antibiotikaforbruget.

Landbrug & Fødevarer følger udviklingen på området – og opdaterer derfor benchmark-analysens data løbende. Alle har mulighed for at kontakte os, hvis der kommer nye regler eller lovgivning på et område – så ændrer vi det omgående. Du får således altid adgang til de informationer, der er gældende.

Hvad er særligt ved dansk gris?

Vælg kategori

Vælg Emne

Vælg land

Vælg land

×

Hvad er særligt ved dansk gris? | | -

Parameter