Nye og forbedrede danske kvægstalde

Danmark giver landbruget yderligere 110 mio. kr. i støtte til modernisering af kvæg-stalde. Pengene skal gerne udløse investeringer for 1 mia. kr. og sætte gang i 400 byggeprojekter.

Danmark giver ekstra støtte til op mod 164 landmænd, der med de flere penge får mulighed for at udbygge og modernisere deres kvægstalde. Det skriver branschinfo-kott.se.

Støtten kommer efter, at det blev besluttet at udvide en allerede eksisterende pulje fra sid-ste år med ca. 110 mio. kroner til i alt 243 mio. kroner. Midlerne lægges oven i den oprindelige ramme på 133 mio. kroner og vil i alt lede til investeringer for omkring 1 mia. kroner.

Beslutningen om at støtte modernisering af kvægstaldene yderligere skyldes, at der har været mange ansøgere med flere gode projekter til de nuværende midler på 113 mio. kr.

Den ekstra støtte skulle gerne sætte gang i byggeprojekter på op til 424 mælke- og slagtekalve-produktioner over hele landet.