Det er tid til roadshows for grossister og køkkener

I 2016 inviterer Landbrug & Fødevarer køkkener og grossister på inspirationstur til økologiske og konventionelle producenter.

Landbrug & Fødevarer har ved flere lejligheder igangsat initiativer med det formål at skabe en bedre og mere gennemsigtig dialog mellem aktørerne i Foodservice.

I projektet, Dialog i kæden, har aktører indenfor Foodservice været med til at sætte retningen for, hvilke aktiviteter branchen mener, der skal sættes i gang. På et stormøde i februar, hvor der var flot tilslutning fra tonegivende aktører, blev der stillet skarpt på, at skabe et forpligtende og styrket samarbejde. Forslag til konkrete initiativer blev drøftet, med det formål at knytte producenter, grossister og køkkener i et tættere samarbejde. Herunder at gøre en indsats for at styrke aktørernes indsigt i, og viden om, hinandens arbejde og produktion.

I samarbejde med landets grossister arrangerer Landbrug & Fødevarer derfor en tur ud i de danske marker, hvor køkkenerne får mulighed for at opleve det danske landbrug på tætteste hånd. Der bliver mulighed for at høre de passionerede producenters fortælling, stille spørgsmål og blive klogere på produktionen og råvarerne. Undervejs vil deltagerne blive klædt på med viden om den danske landbrugsproduktion og udfordret på, hvordan aktørerne kan blive bedre til at imødekomme hinandens behov.

Roadshowsene vil blive rullet ud i det meste af Danmark mellem juni og september 2016.

For yderligere information, kontakt konsulent Marie Haahr Jensen på mhje@lf.dk