Sådan ser det nye dyrevelfærdsmærke ud

Hjerter skal få forbrugerne til at vælge grisekød med højere dyrevelfærd. Læs om kriterierne bag det nye statslige mærke, som rulles ud i butikkerne i foråret 2017.

I et samarbejde mellem repræsentanter fra primærproduktionen, forarbejdningsindustrien og detailhandlen blev det i marts 2016 besluttet, at etablere et dansk dyrevelfærdsmærke. Logoet og kriterierne for de forskellige klassificeringer er nu præsenteret af Miljø- og Fødevareministeriet.
Til at begynde med omfatter det statslige dyrevelfærdsmærke grise, men det vil senere favne andre kødkategorier.

Hjerter skal vise vej til bedre dyrevelfærd
Det nye logo bygger på fem grundkrav, som går ud over gældende lovkrav. De fem krav, som skal opfyldes for at kunne anvende det statslige mærke, er:

  • Søerne skal være fritgående
  • Grisene skal have krølle på halen. Halerne skal være hele - ingen halekupering og ingen halebid
  • Mere halm som rode- og beskæftigelsesmateriale og til redebygning
  • Mere plads
  • Maksimal transporttid - 8 timer

Mærket er opdelt i tre niveauer, hvor kød som opfylder de strammeste krav, mærkes med tre hjerter.

God medvind fra forbrugerne
Det er målet med dyrevelfærdsmærket at gøre forbedringen af dyrevelfærd markedsdrevet. En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne i overvejende grad tænker over, hvordan dyrene har haft det, når de køber kød og andre fødevarer, der stammer fra dyr. Undersøgelsen viser desuden, at hele 80 pct. af danskerne er positivt stemt for et statsligt dyrevelfærdsmærke, og mærket får således opbakning fra forbrugerne.

Det statslige dyrevelfærdsmærke vil ikke kunne findes i Coop’s butikker, da Coop lancerer sit eget mærke for dyrevelfærd.

Coop introducerer eget dyrevelfærdsmærke
I starten af september præsenterede Coop sit eget dyrevelfærdsmærke, ”Dyrevelfærdshjertet”. Det er designet som et grønt firkløver med hjerter. Mærkningen indeholder mellem et og fire hjerter, afhængig af graden af dyrevelfærd. Ét hjerte gives for ’det gode staldliv’, to hjerter for ’det gode udeliv’, tre for ’det økologiske liv’ og fire for ’det ekstra gode liv’.

Hjælp til at vælge bedre dyrevelfærd
Danskerne har svært ved at finde hoved og hale i, hvordan landbrugsdyrene har det. Med de nye dyrevelfærdsmærker ønsker man at gøre det enklere for forbrugerne at gennemskue, hvad de betaler for, når de vælger grisekød.