Tendens: Bliver kvalitet vigtigere end pris?

Danskerne prioriterer i stigende grad økologi, dyrevelfærd og dansk producerede fødevarer. Samtidig betyder pris mindre, viser ny analyse.

Illustration Trine Lomholt Bruun

Forbrugerne vil have kvalitet
Landbrug & Fødevarer har de seneste år spurgt danskerne, hvilke faktorer de vægter højest, når de køber fødevarer. Tendensen er, at pris betyder mindre, mens økologi, dyrevelfærd og dansk oprindelse betyder mere. ’’Det kan være et tegn på en generel udvikling, hvor forbrugerne i højere grad lægger vægt på kvalitet i deres valg af fødevarer, fremfor pris - en kvalitet der forbindes med økologi, dyrevelfærd og dansk produktion,” siger forbrugersociolog hos Landbrug & Fødevarer, Nina Preus.

Pris og friskhed betyder mindre
Pris er stadig den parameter, som flest lægger vægt på, når de vælger fødevare. 19 pct. af de adspurgte prioriterer således pris højest. Dog er andelen af danskere, som lægger mest vægt på pris faldet med 28 pct. siden 2011. Ligeledes betyder friskhed mindre for forbrugerne. ’’Hvor friskhed i 2011 kun blev overgået af pris, blev det kriterie i 2015 blot prioritet af 11 pct. Friskhed har dermed tabt terræn som vigtigste valgkriterie i forhold til økologi og danskhed,” konkluderer Nina Preus.

Dyrevelfærd rykker op på listen
Dyrevelfærd lå op en ottendeplads i 2011, men er nu hoppet op på en fjerdeplads. ”Der er sket en interessant udvikling i forhold til hvor mange der prioriterer dyrevelfærd, når de skal vælge fødevarer. I 2011 var det blot 3 pct. som prioriterede det højst, men det er rykket til 11 pct. i 2015,” siger Nina Preus.

Mænd prioriterer smag – kvinder prioriterer dyrevelfærd
Både mænd og kvinder finder pris lige vigtigt, men de går hver deres vej, når det gælder valgkriterie nummer to. Her viser det sig, at kvinder prioriterer dyrevelfærd, mens mænd prioriterer smag. ”Tidligere har mænd prioriteret pris mellem 7-10 pct.-point højere end kvinder. Nu er forskellen dog næsten forsvundet, hvilket peger på, at det især er mændene der har fået andre prioriteter end pris. Det bliver interessant at følge udviklingen og se, om pris bliver overhalet af andre valgkriterier indenfor de næste par år,” slutter Nina Preus.

Top 5

Disse valgkriterier lægger forbrugerne mest vægt på, når de køber fødevarer. Pilen viser udviklingen fra 2011.
1. Pris (↓)
2. Økologi (↑)
3. Danskhed (↑)
4. Dyrevelfærd (↑), Smag (↓), Friskhed (↓)
5. Sundt produkt (↓)

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, november 2015.

Vil du vide mere?

Læs hele analysen her