Antibiotikaforbruget daler stadig

Det samlede forbrug af antibiotika til dyr er faldet for tredje år i træk.

I 2016 er der brugt ca. 5 pct. mindre antibiotika til danske dyr end året før, målt i kilo antibiotika. Det er tredje år i træk, at et fald er registreret. Forbruget er faldet til både svin, kvæg, fjerkræ og fisk. Det viser den årlige DANMAP-overvågning for 2016, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag.

Læs mere: Dyrevelfærd hos kvæg, grise og kyllinger

Fjerkræbranchen tilbage på rette kurs
Efter et år med et højere forbrug end normalt, på grund af flere alvorlige sygdomsudbrud i slagtekyllingeproduktionen, er forbruget af antibiotika til fjerkræ igen faldet. Der er tale om et fald på hele 36 pct. (880 kg) fra 2015 til 2016. Dermed er forbruget tilbage på samme niveau som før sygdomsudbruddene.

Fjerkræproducenter er glade for fald i antibiotikaforbrug
Faldet vækker stor glæde hos Landbrug & Fødevarers Erhvervsfjerkræsektion. Martin Hjort Jensen, der er formand for slagtefjerkræs-gruppen siger: "Det er med meget stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi nu har fået forbruget af antibiotika i slagtefjerkræproduktionen ned igen, efter vi blev ramt af et alvorligt sygdomsudbrud for et par år siden. Det betyder, at landmandens hårde arbejde og fokus på smittebeskyttelse har virket," siger han og fortsætter: "Den danske fjerkræbranche har i mange år haft en restriktiv holdning til brugen af antibiotika, og producenternes fokus på det er afgørende for, at Danmark er i front på det her område. Dog skal vi ikke glemme, at hvis vores dyr er syge, så skal de også behandles – præcist som vi også gør med vores børn.".

En ekstra sikkerhed for forbrugerne
John Olsen, der er formand for Landbrug & Fødevarers Erhvervsfjerkræsektions æg-gruppe, siger: "Der har igennem alle år været et meget lavt forbrug af antibiotika hos æglæggere. Jeg ser det som ekstremt positivt, at vi i ægproduktionen formår at holde forbruget på et stabilt og meget lavt niveau. Det giver en ekstra sikkerhed for forbrugerne, når de køber danske æg.".

Læs mere: Fødevaresikkerhed er en tillidssag og en grundpille i fødevareproduktionen