Dansk IP ophører

Gartneribrugets Afsætningsudvalg, GAU, har besluttet at Dansk IP ophører med virkning fra 1. januar 2017.

Tilslutningen til Dansk IP er de seneste år faldet markant – både i antal tilmeldte producenter og tilmeldte arealer. Mærket lukkede derfor ned ved sidste årsskifte. (Foto: Colourbox)
I starten af 1990erne blev Dansk IP etableret som en frivillig ordning for producenter af frugt og grønt med ønske om dokumenteret produktionen med fokus på blandt andet biologisk bekæmpelse og selektiv anvendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler. Det skriver gartnertidende.dk.

Konceptet er siden blevet indhentet på flere punkter. I dag stiller lovgivningen krav om journalføring for forbruget af hjælpestoffer som gødning og kemiske plantebeskyttelsesmidler og krav om test af sprøjteudstyr, skriver Dansk Gartneri i et nyhedsbrev

Paletten over plantebeskyttelsesmidler, som er til rådighed i produktionen, er endvidere blevet så smal, at der ikke længere er et råderum for et aktivt fravalg af midler ud fra miljøhensyn og lignende.

Hertil kommer, at mange producenter har valgt at slutte op om GlobalG.A.P. Dette koncept er kendt af detailhandlen i både ind- og udland, og kan derfor bedre bane vejen for en eksport af dansk frugt og grønt.