Vær med når ny madpris hylder det nordiske køkken

Vil du forsvare Danmarks ære, når vi skal dyste mod de nordiske lande om at vinde madprisen Embla? Indstil dig selv eller dine favoritter nu. Du kan stille op i syv kategorier.


Norden har fået en ny fødevarepris, Embla. Prisen skal være med til at styrke den fælles nordiske madidentitet, kultur og øge interessen for nordisk mad uden for Norden. Seks nordiske landbrugsorganisationer står bag prisen.

Fokus på nordisk madkultur
Prisen,
der som den første uddeles på tværs af alle de nordiske lande, sætter fokus på råvarer, fødevarer, produktionsmetoder og de professionelle, der står bag det hele. Prisen er blevet etableret for at få delt viden og erfaringer fra alle de nordiske lande og er støttet af Nordisk Ministerråd. "Vi har så meget godt i Norden. Smagfulde råvarer og rigtig meget innovation blandt madprofessionelle. Og når vi deler de gode historier, får vi allesammen endnu mere af det gode. Prisen er også udtryk for, at vi i dag har en nordisk madkultur, som vi kan være stolte af," siger chefkonsulent Andreas Buchhave fra Landbrug & Fødevarer, som er projektleder på den nye nordiske madpris.

 

Høje ambitioner
Den nye madpris er opkaldt efter den første kvinde i nordisk mytologi. Og der er store forventninger til prisen Embla: "
Det er en stor styrke for Embla, prisens identitet og dens formål, at den er styret af organisationer, der bredt repræsenterer nordiske fødevarer. Målet er, at prisen bliver lige så anerkendt som den nordiske litteraturpris," siger seniorrådgiver Mads Frederik Fischer-Møller fra Nordisk Ministerråd.

 

Syv priser i én

Embla indeholder syv priser, hvor hvert af de nordiske lande selv sørger for at finde nominerede til hver kategori. Der er blevet nedsat en national jury i hvert land, og der vil også være en fælles nordisk jury, som afgør, hvem af de nominerede, der skal vinde Embla-priserne. 


De syv kategorier til Embla-prisen er:

• Nordisk madhåndværker 2017
• Nordisk råvareproducent 2017
• Nordisk mad til mange 2017
• Nordisk madkommunikatør 2017
• Nordisk maddestination 2017
• Nordisk madiværksætter 2017
• Nordisk mad til børn og unge 2017

Embla uddeles hvert andet år. Første gang i august 2017 i København, hvor Landbrug & Fødevarer er vært for prisen. Ved prisuddelingen offentliggøres værtslandet for Embla 2019. Prisuddelingen i København finder sted i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriets topmøde ’Better Food for More People’ under Copenhagen Cooking. 


Indstil din favorit nu

Det er muligt at indstille til Embla fra den 14. marts til den 17. april 2017. Indstillingsblanketterne for de syv kategorier findes på emblafoodaward.com, hvor du også kan læse mere om den nye madpris.