Hvad er særligt ved dansk oksekød?

Ny benchmark-analyse giver dig et overblik, så du kan guide dine kunder og gæster.

 

Har dine kunder svært ved at gennemskue forskellen på dansk og udenlandsk oksekød? Det er ikke så underligt – det er nemlig et komplekst felt. Selvom lande inden for EU er underlagt den sammen EU-lovgivning, er der individuelle forskelle landene imellem. Ny benchmark-analyse giver dig et overblik over produktionsforholdene på tværs af land i EU og er et effektivt værktøj til at sammenligne kvægs forhold i Danmark med forholdende i Nederlandende, Irland, Sverige og Tyskland.

Som en lille tasting kan vi røbe, at Danmark især performer godt på følgende områder:

  • Den danske klimabelastning fra okse- og kalvekødsproduktionen er den næstlaveste blandt de undersøgte lande
  • Det danske medicinforbrug ligger under 30 pct. af EU’s gennemsnit
  • Alle danske kreaturer bedøves inden slagtning
  • Der er i Danmark fuld sporbarhed fra producent til slagteri

Landbrug & Fødevarer følger udviklingen på området – og opdaterer derfor benchmark-analysens data løbende. Alle har mulighed for at kontakte os, hvis der kommer nye regler eller lovgivning på et område – så ændrer vi det omgående. Du får således altid adgang til de gældende informationer.

Læs analysen her (pdf)