Blåbærareal fordoblet på otte år

Arealet med blåbær er på verdensplan vokset fra 65.000 hektar til 135.000 hektar i perioden 2008-2016. Mon trenden fortsætter?

 

Den stigende globale efterspørgsel på blåbær får produktionen og markedet til fortsat at vokse, selv om stigningen har været konstant siden 2008. (Foto: Colourbox)  

Markedet for blåbær vokser fortsat som følge af en stigende global efterspørgsel. Den største produktion, 62 procent, finder sted i Nordamerika, hvor der produceres dobbelt så mange blåbær til forarbejdning som til frisk konsum. Det skriver gartnertidende.dk.

Den næstestørste produktion finder sted i Sydamerika, hvor Chile topper med de fleste blåbærarealer. Peru og Mexico er blandt nye lande, der er på vej med en stor produktion.

På tredjepladsen kommer Europa, hvor de største producenter er Spanien og Polen. Alene i Europa er arealet steget fra godt 7.000 hektar til godt 16.000 hektar i perioden 2008-2016. Det skriver AMI.

Arealet med blåbær er steget betragtelig på verdensplan i ovennævnte periode. I 2008 var der cirka 65.000 hektar med blåbær på verdensplan. I løbet af otte år, frem til 2016, steg det tal til godt det dobbelt, nemlig 135.000 hektar.

Ifølge statistik fra NaturErhvervstyrelsen i 2016 blev der i dét år ansøgt om grundbetaling til 64 hektar med blåbær i Danmark.


Trends for verdens blåbærproduktion
En ny rapport fra april 2017 bestilt af International Blueberry Organisation og udarbejdet af Global Blueberry Statistics og Intelligence Report viser ifølge AMI nogle trends for blåbærproduktionen:

Rapporten tegner et billede af, at der fortsat vil være vækst på det globale blåbærmarked. Væksten forventes især i lande som Peru, Mexico, Europa, afrikanske lande syd for Sahara og Asien. Til gengæld ventes produktionen i store dele af Nordamerika, Chile og Argentina at flade ud.

Rapporten signalerer også, at den største vækstmulighed ligger i de markeder, der formår at levere en kvalitetsvare. Forbrugerne vil have kvalitet, fødevaresikkerhed, sporbarhed og sundhed.

For avlerne betyder det blandt andet meget at have de rigtige sorter på de rigtige tidspunkter. Derfor skal der fokus på forædling i fremtiden. Et meget stort ønske er at finde sorter, der kan høstes med maskine, men rapporten antyder, at det bliver vanskeligt at nå dertil.