Erstatter juice frugt?

Et forbehold mange ernæringsfaglige har overfor frugtjuice er, at de mistænker de flydende frugter for at erstatte frisk frugt i kosten. Men flere studier viser, at hel frugt og frugtjuice komplementerer hinanden. Det bakkes op af en ny undersøgelse omkring danskernes forbrug af frugtjuice.

 

Et lille glas frugtjuice om dagen tæller som en af Fødevarestyrelsens anbefalede seks portioner frugt og grønt om dagen, og kan være et nemt og lækkert skridt på vejen til at nå det daglige frugtindtag. Umiddelbart kunne man tro, at mange danskere drikker store mængder juice i stedet for at spise frugt, men det tyder rent faktisk på, at juicen komplementerer, snarere end erstatter, frugtindtaget.

I en frisk forbrugerundersøgelse om frugtjuiceforbrug blandt 18-74-årige danskere vurderer langt størsteparten, at deres juiceforbrug ikke påvirker deres frugtindtag (1). Måske hænger det delvist sammen med, at danskernes forbrug af juice fra supermarkedet rent faktisk ikke er særlig højt. Kun 17 % af danskerne drikker frugtjuice dagligt eller mange gange om ugen. For de fleste er juice et lækkert tilbehør til morgenmaden i weekenderne, og flertallet nøjes med at drikke et enkelt glas (2) .

Tre fjerdedele af danskerne mellem 18 og 74 år svarer, at deres juiceforbrug ikke påvirker deres frugtindtag.

Spiser juicedrikkere mindre frugt end gennemsnittet?
Ifølge undersøgelsen er der ikke nogen beviser for at sige, at juicedrikkere spiser mindre frugt end ikke-juicedrikkere. Tværtimod. 11 % af de hyppigste juicedrikkere spiser aldrig frugt. Til sammenligning er der lidt flere, nemlig 18 % af ikke-juice-drikkerne, som aldrig spiser frugt (3). Blandt de hyppige juicedrikkere får langt hovedparten (hele 78 %) mellem 1-3 stykker frugt om dagen, mens tallet ligger lidt lavere (65,5 %) blandt ikke-juicedrikkerne.

Hvad siger forskningen?
Flere studier har undersøgt sammenhængen mellem indtaget af frugt og frugtjuice. Eksempelvis undersøgte O’Neil og kollegaer (4) data fra NHANES-databasen (2003 - 2006) for 2-18-årige appelsinjuice-drikkere (2.193 personer) og for 19+ årige (2.310 personer). I begge tilfælde blev der fundet en positiv sammenhæng mellem appelsinjuice og frugt- og grøntindtag. Forskerne konkluderer: ”Resultaterne tyder på, at der bør opfordres til et moderat forbrug af 100% appelsinjuice til at hjælpe enkeltpersoner med at opfylde USDA's daglige anbefaling for frugtindtag og som en del af en sund kost” (5).

Et andet eksempel er fra den britiske nationale kost- og ernæringsundersøgelse (NDNS 2008-2010). Undersøgelsen analyserede frugtjuiceforbrug og fandt at: "Frugtjuice-forbrugere spiste mere frugt og grøntsager end ikke-forbrugere og var mere tilbøjelige til at nå målet om 5 om Dagen”. (6)  Ligeledes viser en undersøgelse af kostvaner i den franske befolkning, at både børn og voksne frugtjuicedrikkere spiser flere friske frugter og grøntsager end ikke-juiceforbrugere (7).

Vi spiser for lidt frugt
De officielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen lyder på 300 gram frugt dagligt til voksne danskere (8). Men desværre er vi et godt stykke fra målet. Tal fra DTU Fødevareinstituttet om danskernes kostvaner fra 2011 til 2013 viser, at grønt-forbruget steg med 19 pct. i perioden, men samtidig faldt frugtforbruget med 16 pct. I gennemsnit fik voksne kun 190 gram frugt om dagen (9).

Tallet bakkes op af føromtalte forbrugerundersøgelse, hvor flertallet svarer, at de gennemsnitligt kun spiser 1-2 stykker frugt om dagen. En lille del får de anbefalede 3 stykker frugt om dagen eller mere, mens 13 % angiver, at de overhovedet ikke spiser frugt (10). Det tyder altså på, at langt de fleste danskere vil have gavn af, at deres frugtforbrug suppleres af et lille glas frugtjuice om dagen.

Vil du have mere information?
Forbrugerundersøgelsen, der refereres til ovenfor, er tilgængelig for interesserede, der arbejder professionelt med kost og ernæring.

Figur 1

 

(1) Se figur 1. Kilde: ”Forbrugeradfærd og perception af frugtjuice”. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov på vegne af Fruit Juice Matters. Der er i alt gennemført 1011 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 05. - 09. oktober 2017.
(2) Kilde: ”Forbrugeradfærd og perception af frugtjuice”. 65 % drikker kun et glas, 31 % drikker 2-3 glas og 1 % drikker mere end 3 glas.
(3) 13 % af dem, der drikker juice hver dag, spiser aldrig frugt, mens det gælder for 9 % af dem der drikker juice 3-4 gange pr. uge. 11% af dem der sjældent drikker juice spiser ikke frugt, og 26 % af ikke-juice drikkerne spiser ikke frugt.
(4) O’Neil et al. One hundred percent orange juice consumption is associated with better diet qulity, improved nutrient adequacy, and no increased risk for overweight/obesity in children. Nutrition Research 2011; 31: 673 – 682. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3545988/
(5) ”100% orange juice consumption is associated with better diet quality, improved nutrient adequacy, decreased risk for obesity, and improved biomarkers of health in adults”: National Health and Nutrition Examination Survey, 2003 – 2006. Nutrition Journal 2012; 11: 107 (10pg).Figur 2

  

(6) Gibson, S. (2012) Fruit juice consumption in the National Diet and Nutrition Survey (NDNS 2008-2010): associations with diet quality and indices of obesity and health. Proceedings of the Nutrition Society, 71, pp. E232.
(7) CREDOC. Comportements et consommation alimentaire en France 2010. Enquête CCAF 2010.
(8) Det anbefales, at større børn og voksne dagligt spiser 600 g frugt og grøntsager, eksklusive kartofler. Heraf kan halvdelen udgøres af frugt (Tetens et al 2013, Fødevarestyrelsen 2013).
(9) DTU Fødevareinstituttet rapport (2015) http://www.food.dtu.dk/publikationer/ernaering-og-kostvaner
(10) Se figur 1. Kilde: ”Forbrugeradfærd og perception af frugtjuice”. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov på vegne af Fruit Juice Matters. Der er i alt gennemført 1011 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 05. - 09. oktober 2017.

Kilde: Fruit Juice Matters