FAQ om malkekøer på græs

Hvilke malkekøer kommer på græs? Har køer på græs det bedre? Og hvorfor går alle danske køer ikke frit omkring på markerne? Få svar på dine spørgsmål om græssende malkekøer.

 

Hvor mange køer kommer på græs i Danmark?
Det er cirka 25 procent af alle danske malkekøer, der kommer på græs i sommerhalvåret.

Er der forskel på de økologiske - og de almindelige mælkebesætninger?
Alle økologiske køer skal på græs i sommerhalvåret, hvis vejret tillader det. Men der ikke er noget krav om, at de almindelige køer skal på græs. Godt 10 % af malkekøerne i Danmark er økologiske.

Er økologiske køer på græs hele sommerperioden?
Alle økologiske køer kommer på græs de dage i sommerhalvåret, hvor vejret er godt. Perioden strækker sig fra d. 15. april til d. 1. november. De dage skal køerne være på græs i minimum seks timer.


Hvorfor kommer alle danske malkekøer ikke på græs?
Den enkelte landmand vurderer, hvad der er bedst for sine køer, og her er køernes velbefindende afgørende. Landmændene ved, at sunde køer også producerer mest og bedst mælk. Der kan være flere grunde til, at landmanden vurderer, at hans køer har det bedst i stalden. Læs mere om det nedenfor.

LÆS OGSÅ Oplev dyrene og find ud af, hvor du kan hilse på en ko 

Er det synd for de køer, der ikke kommer på græs?
Selv om det er naturligt for malkekoen at være på græs, er det ikke nødvendigvis det, der er bedst for den. Hvis markerne for eksempel er placeret langt væk, kan det være svært at opfylde koens behov for at blive fodret og malket til tiden. Eller hvis vejen til marken er mudret, kan det give skader på klovene eller uhygiejniske forhold ved yveret.

Hvordan er forholdene for de malkekøer, der ikke kommer på græs?
95 procent af de danske malkekøer lever i dag i løsdriftsstalde, hvor pladsen er god. Staldene sikrer, at køerne får frisk luft, beskytter dem ved dårligt vejr og giver dem let adgang til foder, vand, hudpleje og et tørt hvileareal. Det er vigtigt, idet køer har brug for at ligge ned og tygge drøv mange timer hver dag.

Er der nogle fordele ved, at køer ikke kommer på græs?
For køerne kan der være fordele ved at leve i løsdriftsstalde, hvor der er ly for vejret, sundhedspleje og gode fodringsmuligheder.

Det og meget mere kan du læse om på mælken.dk.  

 

 

Her kan du møde en ko

Hele året rundt er der hos de danske landmænd rig mulighed for at møde både køer i stald og køer på græs. I denne guide kan du læse mere om bl.a. Åbent Landbrug og Økodag.

Køer på græs – kan det smages i mælken?

Kan man smage forskel på mælk fra køer i stald og køer, der har været på græs i sommerhalvåret?