Hvad skal vi putte i indkøbsvognen?

Det er vigtigt at redde kloden. Men hvis vi også skal redde populationen, hvordan skal vi så spise?
Vi kigger på realiteten og idealet. På planterne, mælken og kødet.

 

Billedtekst: Figuren viser den balance som ’Livewell for Life’-projektet konkluderede, at der bør være mellem fødevarer. Tallene er fra Storbritannien. Til venstre ses den kostsammensætning, der var gældende for gennemsnitskosten i UK i år 2000, og til højre den sammensætning der anbefales på baggrund af resultaterne fra ’Livewell for life’-projektet, hvor der tages hensyn til både økonomiske, ernæringsmæssige, kulturelle og klimamæssige forhold.

Reference: Macdiarmid et al. 2011. Livewell: A balance of healthy and sustainable food choices. WWF-UK & Rowett Institute of Nutrition and Health, University of Aberdeen.

Af Merete Myrup, ernæringschef for mejeri, Landbrug & Fødevarer

Bæredygtighed er noget, der optager flere og flere forbrugere. Og der er ingen tvivl om, at vi skal lægge mere vægt på bæredygtighed fremover for at passe på vores planet. Vi skal fokusere på transport, forbrugsgoder, energiforbrug – og på den mad, vi spiser. Men hvordan gør vi det? For at vurdere bæredygtigheden, er vi nødt til at kigge på både, hvad der er godt for jorden og for jordens indbyggere.

Hvis du vil spise bæredygtigt
WWF i Storbritannien og Universitetet i Aberdeen har under titlen ’LiveWell for Life’ undersøgt, hvordan fremtidens bæredygtige kost skal se ud, når der skal tages hensyn til både sundhed, klima, økonomi og kulturelle aspekter. På billedet ovenfor har vi vist, hvad undersøgelsen konkluderede. Længst til venstre ses den gennemsnitlige kostsammensætning i Storbritannien. Den lever ikke op til, hvordan vi bør spise, - ifølge undersøgelsen ’LiveWell’. Først og fremmest - som det ses af figuren - skal andelen af frugt og grønt fylde mere, men også brød, ris, pasta skal fylde mere. Kød og kødretter skal reduceres, og det samme skal fødevarer med et højt indhold af sukker og fedt. Derimod skal indholdet af mejeriprodukter forblive på samme niveau, hvilket ifølge undersøgelsen skyldes, at netop disse produkter indeholder en række næringsstoffer, som det er svært at få nok af fra andre fødevarer.

Bæredygtighed er mere end klima
Der er flere parametre involveret, når man taler om at spise bæredygtigt. Ifølge FAO, fødevare- og landbrugsorganisationen under FN, defineres en bæredygtig kost, som en kost, der både er ’ernæringsmæssig tilstrækkelig, sikker og sund’ og ’beskyttende og respektfuld’ overfor miljøet – men også ’kulturel acceptabel’ og ’økonomisk tilgængelig for alle’ (Burlingame et al. 2010, FAO). Bæredygtighed handler altså ikke udelukkende om klima og miljø, men også om ernæring og sundhed, kultur og økonomi.

Tænder dine kunder på bæredygtighed?

I modsætning til USA og Kina har vi i Europa en tendens til at fokusere på klima-aspektet. Det skyldes blandet andet, at vi har så stabile økonomier og så stort et fødevareudbud til rådighed, at det ikke er nogen udfordring at sammensætte en kost, der er kulturelt acceptabel og økonomisk tilgængelig.

Det er ingen hemmelighed, at produktionen af fødevarer – også animalske – påvirker klimaet. Men de animalske produkter bidrager med mange vigtige næringsstoffer, som det kan være svært at få nok af fra plantebaserede fødevarer alene. Det er vigtigt at huske på.

Selvfølgelig kan man – med den rigtige viden om ernæring – erstatte animalske fødevarer med andre fødevarer. Men det kræver en større indsats og indgående viden om kost. I hvert fald, hvis man ønsker at få den optimale ernæring og den rigtige sammensætning af en lødig kost med meget få eller ingen animalske fødevarer.

Bæredygtighed ifølge dine kunder

Det er jo ikke nok at redde kloden – det er også vigtigt at de mennesker, der bebor den, har det godt og får de næringsstoffer de har brug for.