Hvem kan ramme børnefamilierne?

De er en attraktiv målgruppe, og der er bestemt rum for mersalg. Christie Nielsen fra Landbrug & Fødevarer har kigget på den nyeste viden om danskernes frugt- og grøntforbrug.

 

Af markedsanalytiker Christie Nielsen fra Landbrug & Fødevarer

Børnefamilier er udfordret
Til trods for at mange børnefamilier spiser mere frugt og grønt end resten af befolkningen er der stadig en rigtig stor del som anses for at være såkaldte ”light users”. Det vil sige, at de får under 50 pct. af den anbefalede mængde af frugt og grønt pr. dag. Konkret er hele 86 pct. af alle børnefamilier light users, og andelen stiger. I 2016 lå andelen på 79 pct.

Tendens: flere børn → færre grøntsager
I takt med at man får flere børn daler forbruget af frugt og grønt. Det vidner de nyeste GfK tal om. Størstedelen af de, som netop er light user børnefamilier har nemlig 2 eller flere børn i husstanden. Konkret er det 69 pct. af light user børnefamilierne ,der har 2 eller flere børn, mens det kun er 28 pct. af de såkaldte heavy user børnefamilier. Heavy users får mere end 50 pct. af den anbefalede mængde af frugt og grønt pr. dag.

Den laveste fællesnævner
En udfordring er sandsynligvis antallet af børn og dermed antallet af de enkeltes smagspræferencer. Præferencer, der skal tages hensyn til. Hvis både Thea, Anton og Eya hver har en grønsag de ikke kan lide, er det nemmere fuldstændig at udelade grønsager i aftensmåltidet end at tage hensyn til hvert barn. Den laveste fællesnævner bliver således udgangspunktet for sammensætningen af måltidet.

Men måske kan nye tilberedningsmetoder imødekomme både Thea, Anton og Eyas smagspræferencer, og dermed øge mængden af frugt og grønt i husstandens måltider.

Godt tilfredse med mængden af frugt og grønt
Én af udfordringer for at få light børnefamilierne til at spise mere frugt og grønt er at en stor del af dem er godt tilfredse med den mængde af frugt og grønt, som deres husstand spiser. 63 pct. siger netop, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med mængden af frugt og grønt, mens det kun er 2-3 pct. som er meget utilfredse med deres indtag i husstanden. For en del tyder det altså på, at de ikke nødvendigvis ønsker at indtage mere end det de allerede gør i dag.

Det skal være nemt og lige til
For danskerne generelt skal frugt og grønt være nemt og lige til at bruge. 

Børnefamilierne har derfor brug for råvarer, der enten er gjort klar for dem eller som det mindste er nemme at tilberede, så man ikke går på kompromis med hverken børnenes deltagelse eller mængden af frugt og grønt.

Oplys og inspirer
Blandt light user børnefamilierne er den største udfordring, at de mangler idéer til at variere de grøntsager, de serverer eller spiser. Samtidig er der mange grønsager de ikke kender til og dermed ikke ved, hvordan de skal tilberede. En hjælp til light user børnefamilierne vil derfor være at oplyse dem og ikke mindst inspirere dem til nye varianter og nye tilberedningsmetoder. Faktisk ønsker 71 pct. af light user børnefamilierne i meget høj eller høj grad at få nye idéer til at variere anvendelsen af de grønsager de normalt serverer eller spiser. Så selvom der er barrierer, så har de et ønske om at nedbryde dem.

Christie Nielsen