Kloner af Elstar - det gode valg

I Holland anbefales tre-fire kloner af æblesorten Elstar, blandt andet på baggrund af et hollandsk forsøg med otte kloner plantet i 2012.

 

Æbler af Elstar klonen Bougie har en klar rød dækfarve og en gul grundfarve. Sorten er den tidligste af otte afprøvede kloner på den hollandske forsøgsstation Randwijk. (Foto: Jos de Wit)  

I Holland er Elstar den mest dyrkede æblesort. Den dækker omkring 40 procent af det hollandske areal med æbler, fremgik det af en præsentation, som konsulent Dirk van Hees, Fruitconsult, gav i forbindelse med beskæringsdemonstrationen på Fyn i januar. Det skriver gartnertidende.dk. 

Dirk van hees fortalte indledningsvist, at det hollandske areal med æbler er faldet med godt 5.000 hektar til 7.600 hektar i perioden 2000-2015. Til gengæld er pærearealet steget med godt 3.000 hektar til 9.200 hektar i samme periode.

Konsulent Dirk van Hees, Fruitconsult, fortalte på beskæringsdagen i januar om forsøgene på Randwijk forsøgsstation, herunder om forskellige kloner af Elstar.
Konsulent Dirk van Hees, Fruitconsult, fortalte på beskæringsdagen i januar om forsøgene på Randwijk forsøgsstation, herunder om forskellige kloner af Elstar. Foto: Annemarie Bisgaard.


Otte kloner plantet i 2012

På den hollandske forsøgsstation i Randwijk laves der hele tiden forsøg med nye sorter og kloner, også af Elstar. Det seneste projekt med otte forskellige Elstar kloner blev plantet i maj 2012 på grundstammen M9, undtaget Elshard der har Golden Delicious som mellemstamme.

Klonerne i Elstar forsøget er Bougie, PCP, Elrosa, Stechmann, Van der Zalm, Elshard, Elshof og Excellent Star. Forsøget er plantet på frisk jord med 3.400 træer pr. ha. Planteafstanden er 3,25 x 0,9 meter. Bestøversorten er Golden Delicious.

Resultater fra sæsonen 2016 med Elstar kloner på forsøgsstationen Randwijk i Holland. Æblerne fra 1., 2. og 3. plukning – vist med blå, rød og grøn farve i søjlerne – er af en sådan kvalitet, så de kan sælges i kampagnen ’Elstar Altijd Raak’. Forsøget er udført af Wageningen University.
Resultater fra sæsonen 2016 med Elstar kloner på forsøgsstationen Randwijk i Holland. Æblerne fra 1., 2. og 3. plukning – vist med blå, rød og grøn farve i søjlerne – er af en sådan kvalitet, så de kan sælges i kampagnen ’Elstar Altijd Raak’. Forsøget er udført af Wageningen University.


Resultater fra 2013 til 2016

I forsøget på Randwijk er der registreret udbytter på alle Elstar kloner siden 2013. De første tre år – 2013, 2014 og 2015 – var det samlede udbytte for alle tre år cirka 37-45 kg pr. træ. Den højstydende sort var PCP, Elrosa, Elshof og Excellent Star. Laveste udbytte i disse tre år var i klonen Elshard.

Resultaterne fra 2016 viser flotte udbytter i alle kloner, 21,5-22,2 kg pr. træ dette år. Klonen PCP havde flest store frugter, idet knapt halvdelen var 75-80 mm. Hos Elrosa var knapt halvdelen i størrelsen 70-75 mm.

Dirk van Hees fremhævede Bougie som den klon, der er høstet tidligst i alle fire høstår på forsøgsstationen Randwijk. Bougie er kendetegnet ved en klar rød farvet kind på gul baggrund.

- I Holland anbefaler vi klonerne Bougie, Excellent Star og PCP, når der skal plantes Elstar. Hvis der plantes på frisk jord, anbefaler vi også klonen Elrosa. Klonerne Elshof og Elshard samt de stribede kloner Stechmann og Van der Zalm anbefaler vi ikke til plantning, sagde Dirk van Hees.

Excellent Star er en af de Elstar kloner, som anbefales til hollandske avlere. Æblerne har en klar rød farve på grøn bund. Træets vækst er en smule opret.
Excellent Star er en af de Elstar kloner, som anbefales til hollandske avlere. Æblerne har en klar rød farve på grøn bund. Træets vækst er en smule opret. Foto: Jos de Wit.


Elstar er altid et godt valg – hollandsk kampagne

Det hollandske forsøg med Elstar mutanter på forsøgsstationen i Randwijk er en del af en kampagne for Elstar. Kampagnen hedder ’Elstar Altijd Raak!’ – der kan oversættes til noget i retning af ’Elstar er altid et godt valg’.

Der stilles en række kvalitetskrav til de Elstar æbler, der skal sælges med logoet for denne kampagne. Kravene gælder både fasthed, sortering og farve. Blandt andet skal mindst 2/3 af æblerne i partiet have 50 procent farve. Se kravene her (hollandsk).

Se en film om kampagnen ’Elstar Altijd Raak’ på Youtube.

I det hollandske Elstar-forsøg er også anvendt vækstreguleringsmidlet Ethrel (ethephon) til at forbedre farven på frugten. Hvis midlet anvendes tre uger før første plukning, kunne der høstes 5-10 procent flere frugter i første pluk. Midlet er ikke godkendt i Danmark.

Elstar PCP har givet de største frugter i det hollandske forsøg i Randwijk. Klonen anbefales til plantning i Holland.
Elstar PCP har givet de største frugter i det hollandske forsøg i Randwijk. Klonen anbefales til plantning i Holland. Foto: Jos de Wit.

Elstar Elrosa har i det hollandske forsøg givet en meget høj andel af klasse I frugt. Klonen anbefales til plantning i Holland på frisk jord
Elstar Elrosa har i det hollandske forsøg givet en meget høj andel af klasse I frugt. Klonen anbefales til plantning i Holland på frisk jord. Foto: Jos de Wit.

Klonen Stechmann har et stribet udseende og anbefales ikke til plantning i Holland.
Klonen Stechmann har et stribet udseende og anbefales ikke til plantning i Holland. Foto: Jos de Wit.

Elstar Van der Zalm har et stribet udseende og anbefales ikke til plantning i Holland.
Elstar Van der Zalm har et stribet udseende og anbefales ikke til plantning i Holland. Foto: Jos de Wit.

Æblerne hos klonen Elshard er svagt stribede, og træet har tendens til lidt opret vækst. Klonen anbefales ikke i Holland.
Æblerne hos klonen Elshard er svagt stribede, og træet har tendens til lidt opret vækst. Klonen anbefales ikke i Holland. Foto: Jos de Wit.

Elstar Elshof har givet pæne udbytter i forsøget i Randwijk, men det er den klon, der har givet den laveste andel frugter i klasse I. Klonen anbefales ikke til plantning i Holland.
Elstar Elshof har givet pæne udbytter i forsøget i Randwijk, men det er den klon, der har givet den laveste andel frugter i klasse I. Klonen anbefales ikke til plantning i Holland. Foto: Jos de Wit.