Tidslinje: dansk dyrevelfærd i 20 år

Dyrevelfærd er vigtigt emne. Både hos forbrugere, blandt politikere og branchen. I Europa bliver der løbende i gang sat nye initiativer, som skal bidrage til at skabe endnu bedre dyrevelfærd.

 

I Danmark har der i mange år været fokus på at forbedre dyrevelfærden. Det har krævet mange tiltag fra både branchen og på politisk niveau.

Se tidslinjen og få et overblik over initiativerne (pdf)

Strategien for dansk opdræt af grise er at gå forrest når det gælder indsatser om at forbedre dyrevelfærden. Gennem de sidste 20 år er nye initiativer blevet introduceret – både for grisenes skyld og for at sikre danske griseproducenter har et større fokus på dyrevelfærd.

På tidslinjen kan du se hvilke handlinger som den danske grisebranche har gjort gennem de seneste 20 år.

Foruden de initiativer som vises i grafikken, har man arbejdet med en lang række tiltag for at forbedre dyrevelfærden i stalden yderligere.

Det statslige dyrevelfærdsmærke har siden 2017 været at finde på produkter med grisekød og siden 2018 på produkter med kylling. Og fra 2020 findes mærket på okse og kalvekød samt mejeriprodukter.


Maiken Rohde Persson