Grønt Akademiet

Dansk Gartneri og Landbrug & Fødevarer bød i 2023 landets frugt- og grøntansvarlige til Grønt Akademi. To dage med inspirerende og fagligt indhold om frugt og grønt kategorien.

 

Grønt Akademiet - et fagligt treat til frugt- og grøntansvarlig 

Dansk Gartneri og Landbrug & Fødevarer inviterede landets grøntchefer og frugt- og grøntansvarlige fra dagligvarehandlen til en dag, som gik helt tæt på frugt og grønt kategorien. Grønt Akademierne bød på et spændende fagligt program med stærke kræfter og personligheder, der styrkede både engagement, faglighed og salg. Fokus lå tæt på alt fra råvarekendskab, disponering, nudging til salg og kundetrends. Med andre ord et fagligt ”treat” fra grønterhvervet.

 

To éns dage - øst og vest for Storebælt 

Grønt Akademierne blev afholdt i april på to lokationer øst og vest i Danmark. På Haraldskær Gods i Vejle deltog 75 frugt- og grøntansvarlige og på Frederiksdal Hotel i Bagsværd deltog yderligere 75 dygtige fagfolk. 

 

Se programmet for Grønt Akademiet her. 

 

Stort tak til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter