Dansk okse- og kalvekød i et europæisk perspektiv

Ny Benchmark giver overblik over forholdene i oksekødsproduktionen på tværs af lande i EU.

 

Nu kan man sammenligne oksekødsproduktionen i Danmark med forholdene i Irland, Tyskland, Nederlandene, Sverige og Tyskland. En ny benchmark-analyse fra Landbrug & Fødevarer belyser bl.a. vigtige parametre som miljø, klima, fødevaresikkerhed, økologi og dyrevelfærd. Det skriver L&F BUSINESS.

- Det kan umiddelbart være svært at se forskel på dansk produktion og udenlandsk produktion af okse- og kalvekød. Men der er forskelle. Både når man ser på, hvordan dyrene har haft det mens de levede, og hvordan slagtningen er foregået, siger afdelingsleder Mette Gammicchia fra Handel, Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer.

Nogle af analysens hovedkonklusioner er:

  • Den danske klimabelastning fra okse- og kalvekødsproduktionen er den næstlaveste blandt de undersøgte lande
  • Det danske medicinforbrug i okse- og kalvekødsproduktionen ligger under 30 pct. af EU’s gennemsnit
  • Alle danske kreaturer bedøves inden slagtning
  • Der er i Danmark fuld sporbarhed fra producent til slagteri

Læs analysen

Analysen findes også i en trykt udgave, og bliver desuden tilgængelig på svensk i nærmeste fremtid.