Kød og klima? Guid dine kunder

Dine kunder kan trygt spise kød. Branchen tager klimaet alvorligt og arbejder konstant på at optimere og udvikle løsninger, til gavn for klimaet.

 

Bæredygtighed er på alles læber. Og hos forbrugerne rimer bæredygtighed på klima, viser ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer. Hver anden dansker er bekymret for global opvarmning og hver fjerde er bekymret for fødevareproduktionens belastning af klimaet. Vi har samlet et overblik, der forbereder dig til at vejlede dine kunder og tale med dine gæster om kød og klima.

Dansk kød er blandt det mest klimavenlige
Branchen arbejder løbende med tiltag, som styrer produktionen i en mere og mere klimavenlig retning. I et europæisk perspektiv ligger den danske produktion af oksekød på en andenplads i forhold til at udlede færrest drivhusgasser – kun overhalet af Sverige. Når det kommer til grise, ligger den danske produktion på en syvendeplads – og ligger således foran eksempelvis Spanien. Se grafer fra rapporten Greenhouse gas emission profiles of European livestock sectors, Lesschen et al. 2011, nedenfor.
En benchmarkanalyse har kastet lys over produktionen af slagtekyllinger i en række europæiske lande. Benchmarken røber, at slagtekyllingeproduktionen i Danmark, i forhold til sammenlignelige lande, har en forholdsvis lav klimabelastning. Det skyldes blandt andet et lavt vandforbrug og et lavt energiforbrug til opvarmning og belysning.

Klimaneutrale slagterier

På slagterierne arbejdes der også seriøst på at reducere CO2-aftrykket – og det er slagteriernes målsætning at blive helt klimaneutrale. Det gør de blandt andet ved at optimere udnyttelsen af slagtekroppene. Således kan den klimabelastning, der forekommer ved selve slagtningen, opvejes ved at hele dyret genanvendes - og der således undgås spildproduktioner.

Læs mere: Bæredygtighed ifølge dine kunder

Udnyttelse af hele dyret
For oksekød betyder det store fokus på klima, at der bliver stillet skarpt på produktionen i forhold til det aftryk, det efterlader på omverdenen. Der ses en stigende tendens til, at flere og flere forbrugere klandrer oksekødsproduktionen for et stort CO2-udslip. Det er bl.a. forårsaget af øget interesse opstået på baggrund af Netflix’ film Cowspiracy. Dansk produceret oksekød er ifølge Aarhus Universitets rapport, Environmental impact of Beef, meget bæredygtigt produceret. Der opstår et minimalt restprodukt ved produktionen oksekød, da størstedelen anvendes til bl.a. bøffer, læder, medicin og biodiesel.

Læs mere: Flexitar-bølgen ruller. Eller gør den?

Fokus på foderet
Fremstilling af foder er en af de ting, der påvirker klimaet mest ved opdræt af dyr. Derfor er dette især et fokusområde – og indenfor opdræt af både kyllinger, kvæg og grise, er der stort fokus på at optimere foderforbruget. En korrekt sammensætning af foderet fører nemlig til et reduceret foderforbrug per kilo kød. Og det er med til at sætte et mindre aftryk på klimaet for hvert kilo kød, der produceres.

Læs mere: Tiltag, som gør kødet mere klimavenligt