Sporbarhed øger værdien af dit produkt

Det lokale bliver aldrig passé. Til gengæld kan det booste værdien af dit produkt, skriver Andreas Buchhave fra Landbrug & Fødevarer.

 

Af chefkonsulent Andreas Buchhave

Igennem de seneste år har der været stor fokus på og efterspørgsel efter lokale fødevarer. Men hvad er lokale fødevarer? Hvorfor bliver de efterspurgt? Og hvad kan branchen gøre for at møde behovet?

Lokale fødevarer er et meget diffust begreb. Der er forskel på, hvilke værdier man tillægger det lokale, og hvordan man rent praktisk opererer med begrebet. Det kan både handle om geografi, om at kunne gennemskue hvordan fødevaren er blevet til eller om at træffe bæredygtige valg.

Fælles er et ønske om at vide, hvor fødevaren kommer fra - og hvordan den er produceret, Når man taler om lokale fødevarer kan det derfor være hensigtsmæssigt at arbejde med sporbarhed og en troværdig fortælling om produkterne.

Kokke vil kende varens oprindelse og håndværket bag
I foråret mødtes landmænd, virksomheder, grossister og kokke fra foodservice-branchen til en workshop hos Landbrug & fødevarer. Temaet var fødevarer & værdi. På dagen holdt Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer og økologisk griseavler fra Fyn, et oplæg om hans produktion og vision for fremtiden. Efter oplægget kom en række kokke forbi og sagde ”Jeg vil have Hans Eriks grise i mit køkken”.

Hvorfor siger gode kokke, der aldrig har smagt Hans Eriks grise, at dem vil de gerne bruge? Det gør de af flere årsager.

Faglighed & passion
For det første så gør de det fordi de respekterer og beundrer den faglighed og passion en griseavler som Hans Erik repræsenterer. Kokke har generelt enorm stor respekt for den faglighed og landsmandskab, der ligger bag de råvarer de arbejder med i køkkenet. Gode råvarer er en forudsætning for, at lave god mad. Og så kan kokkene - som håndværkere - identificere sig med Hans Erik.

Forøget værdi
For det andet, så fortæller Hans Erik en historie om hans produktion, som kokkene ser en værdi i. Det kan bidrage til at løfte værdiopfattelsen af det produkt de skal sælge til deres gæster.

Transparens
For det tredje, så bliver det gennemskueligt for kokkene hvor grisene kommer fra og hvordan de er blevet til. Det giver dem ejerskab til og stolthed over at anvende råvaren.

Sporbarhed tjekker ind på tidens trends
Ifølge Landbrug & Fødevarers trendanalyser så adskiller kokkenes værdier og præferencer ikke fra forbrugernes. Og det de i stigende grad efterspørger – nemlig gennemsigtighed, sporbarhed, håndværk og en troværdig fortælling. Men der er også to andre vigtige tendenser i spil både fra kokke og forbrugere. Begge grupper efterlyser rene fødevarer i deres oprindelige form, og så står social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed højt på ønskelisten.

Tendenser bekræfter, at hele fødevarebranchen kan styrke værdiopfattelsen ved fortælle en god og troværdig historie om produkternes oprindelse.

Andreas Buchhave Jensen

Andreas Buchhave Jensen

Chefkonsulent - Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling

Telefon +4533394010

Mobil +4528960830