Vinderne af Frugt- og Grøntpriserne 2021 er fundet

Dette års vindere af Frugt- og Grøntpriserne er fundet. Det var et stærkt felt af nominerede til priserne, men det blev i sidste ende REMA 1000, Jyllinge og MENY Borups Allé, Frederiksberg, der kunne høste frugterne af det hårde arbejde og lade sighylde på Fødevaredagen 2021.

Vinder af Frugt- og grøntprisen 2021, Discount

En kategori med stor opmærksomhed
Frugt- og grøntprisen er blevet overrakt siden 2014, og har været med til at fremmepræsentationen af frugt og grønt overfor danskerne. Forbrugernes interesse for, hvad de grønne råvarer kan er stigende, og det skyldes i høj grad et øget fokus på kategorien fradagligvarebutikkernes side.

Butikkerne bruger Frugt- og grøntprisens kriterier som en målestok for den gode frugt- og grøntafdeling. Jeg oplever, at butikkerne hvert år hæver barren for, hvad de kan tilbydekunderne. For at vinde prisen stilles der store krav til friskhed, kvalitet og sæsonaktuelle varer i sortimentet, men iscenesættelse er også afgørende. Endelig er ansvarlighed et vigtigt kriterie. Formår butikken at disponere? Hvis ikke så munder det tit ud i et ærgerligt madspild, siger chefkonsulent fra Landbrug og Fødevarer, Lærke Kirstine Lund.

Stolte vindere med et lokalt fokus
Frugt- og grøntprisen er opdelt i to kategorier: kategorien for discountkæder og kategorien for super- og hypermarkeder. Prisen hylder de frugt- og grøntafdelinger, der formår at inspirere kunderne til en grønnere indkøbskurv. Fælles for de nominerede er, at de gør meget ud af at imødekomme kunderne, så det bliver let som en leg at handle frugt og grønt.

De to vindere fra MENY, Borups Allé og REMA 1000, Jyllinge har i høj grad prioriteret lokaleråvarer i sæson, hvilket juryen har belønnet. De to vindere modtog deres priser med storstolthed, og kunne lade sig fejre på Hindsgavl Slot til klapsalver fra hele fødevarebranchen.

- Det er mega fedt. Det er en kæmpe ære at modtage denne pris. Jeg vil gerne sige tak til mine kollegaer, siger souschef og grøntansvarlig, Kasper Kristiansen, Rema1000.

Vinder af Frugt- og grøntprisen 2021, super- og hypermarkeder

- Det er fuldstændig fantastisk. Vi er så stolte og overvældede over at blive fejret på denne måde, siger en stolt frugt og grøntchef, Christian Wain-Volqvartz, Meny.

Bag Frugt- og Grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for frugt- og gartneriprodukter og Foreningen for PlanDanmark som partnere.

Find vinderfotos og logo til download på frugtoggrøntprisen.dk under pressematerialer.

 

NOMINEREDE

Årets nominerede i kategorien Discount var:

 • Aldi i Assens, butikschef og frugt- og grøntansvarlig Lennart Fager
 • Rema 1000 i Jyllinge, Souschef og frugt- og grøntansvarlig Kasper Kristiansen

Årets nominerede i kategorien Super-/hypermarkeder var:

 • Bilka i Horsens, frugt- og grøntafdelingsleder Rasmus Andreas Jensen
 • MENY på Borups Allé, Frederiksberg, frugt- og grøntchef Christian Wain-Volqvartz
 • SPAR på Wandallsvej i Svendborg, frugt- og grøntansvarlig Pernille Frederiksen

Hvem kan vinde prisen?
Alle dagligvarekæder, der fylder danskernes indkøbskurve med frugt- og grøntsager kan være med i konkurrencen om prisen. Der er to forskellige kategorier, ’super/hypermarkeder’ og ’discount’.

Kriterier
Juryen har formuleret en række kriterier, der er omdrejningspunktet for juryens vurdering. Se kriterierne nederst på siden.

Sådan findes vinderne
I løbet af sommeren drager juryen drager ud i det ganske land for at besøge og vurdere de nominerede butikker. De kommer uanmeldt og muligvis i flere hold.
Frugt- og grøntprisen får desuden hjælp af kolleger fra branchen, der kommer forbi og besøger de nominerede butikker. De vil præsentere sig ved ankomst, fotografere afdelingen og i øvrigt tage temperaturen på butikken. De besøgende deler deres indtryk samt foto/film med juryen inden votering.
Vinderbutikkerne i de to kategorier afsløres på branchens store festdag ’Fødevaredagen’ den 28. september på Hindsgavl Slot.

 

LANCERING AF FRUGT- OG GRØNTPRISEN

Sådan indstiller du

 • Udfyld indstillingsskemaet nedenfor med oplysninger om butikken
 • Bed den frugt- og grøntansvarlige optage en kort film med mobilen og send den til Lærke Lund på lld@lf.dk.
 • I emnefeltet skrives: Indstilling samt butikkens navn.

Inden du indstiller – tjek her hvilke informationer du skal bruge

 • Kontaktoplysninger på indstiller samt butik og butikschef/frugt- og grøntansvarlig
 • Helt kort begrundelse (max 10-15 linjer om hvordan butikken møder kriterierne)

Kandidater til Frugt- og grøntprisen 2021 kan indstilles af:

 • Fagkonsulenter, regionschefer og sortimentschefer centralt fra dagligvarekæderne kan indstille kandidater
 • Indstillinger fra privatpersoner eller enkeltbutikker godtages ikke.

 

Hvem kan vinde prisen?
Alle dagligvarekæder, der fylder danskernes indkøbskurve med frugt- og grøntsager kan være med i konkurrencen om prisen. Der er to forskellige kategorier, ’super/hypermarkeder’ og ’discount’.

Kriterier
Juryen har formuleret en række kriterier, der er omdrejningspunktet for juryens vurdering. Se kriterierne nederst på siden.

Præsentationsmøde den 1. juni 2021
I kender jeres butik og kunder, derfor ved I også hvorfor jeres afdeling er den bedste. Derfor ser vi frem til at møde jer til årets fysiske præsentationsmøde på Axelborg i København. Naturligvis med respekt for de gældende retningslinjer.
På mødet præsenterer den frugt- og grøntansvarlige samt butikschefen om butikken og hvordan butikken møder prisens kriterier. Kolleger fra hver kædes hovedkontor er velkomne, men det er primært butikkens medarbejdere, der fører ordet.
Baseret på præsentationen og det generelle indtryk vil juryen udvælge årets nominerede i de to kategorier.

Sådan findes vinderne
Juryen drager ud i det ganske land for at besøge og vurdere de nominerede butikker. De kommer uanmeldt og muligvis i flere hold.
Frugt- og grøntprisen benytter sig ikke af en Mystery shopper i år, men får i stedet hjælp af kolleger fra branchen, der kommer forbi og besøger de nominerede butikker. De vil præsentere sig ved ankomst, fotografere afdelingen og i øvrigt tage temperaturen på butikken. De besøgende deler deres indtryk samt foto/film med juryen inden votering.

Vinderbutikkerne i de to kategorier afsløres på branchens store festdag ’Fødevaredagen’ den 28. september på Hindsgavl Slot.

Tidsplan

18. maj Deadline for indstillinger
1. juni Præsentationsmøde på Axelborg
Primo juni De nominerede kontaktes
Primo/Medio juni De nominerede butikker offentliggøres
Sommer Besøg af jury samt kolleger fra branchen
28. september Prisoverrækkelse på Fødevaredagen, Hindsgavl Slot

Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere


Guide promovering

Guidelines for promovering i forbindelse med nominering/vundne fagpriser 

Vi glæder os over, at der bliver skabt opmærksomhed om priserne – og vi opfordrer jer til at udnytte de muligheder, nomineringen/prisen giver jer. Det er dog vigtigt for os at pointere, at nomineringen/prisen kun er gældende for den nominerede /evt. vindende butik – ikke for hele kæden. For at sikre prisernes troværdighed samt at ingen kommer i klemme i forhold til vildledende markedsføring, kommer her guidelines for promovering i forbindelse med nominering/vundne fagpriser:

 • I må promovere netop den butik, der er nomineret / evt. har vundet.
 • I landsdækkende eller regionale tilbudsaviser oa. reklamer skal det fremgå sammen med logoet for prisen, at det er netop den helt bestemte butik, der er nomineret og evt. har vundet prisen.

Kontakt os endelig i tilfælde af spørgsmål.

Held og lykke!

Kriterier

Download kriterierne for kategorien ’Discount’

Download kriterierne for kategorien ’Supermarked/hypermarked’

’Discount’

Friskhed og kvalitet

 • Friskhed: Kunderne tilbydes friske varer, der er tæt på det oprindelige høsttidspunkt
 • Kvalitet: Varernes kvalitet er i top
 • Opfyldning: Butikken er veltrimmet og tilpasset dagens behov

Sortiment og iscenesættelse

 • Sortimentet: Frugt og grønt er sæson-aktuelt og der er lagt vægt lokale/danske varer
 • Iscenesættelse: Der er skabt en inspirerende ramme for både varer, de ansatte i frugt og grøntafdelingen samt de gartnere, der har produceret varerne
 • Ease to shop: Afdelingen hjælper kunden med de planlagte køb og frister til mere

’Super-/hypermarkeder’

Friskhed og kvalitet

 • Friskhed: Kunderne tilbydes friske varer, der er tæt på det oprindelige høsttidspunkt
 • Kvalitet: Varernes kvalitet er i top
 • Opfyldning: Butikken er veltrimmet og tilpasset dagens behov

Sortiment og iscenesættelse

 • Sortimentet: Frugt og grønt er sæson-aktuelt, og der er lagt vægt lokale/danske varer
 • Iscenesættelse: Der er skabt en inspirerende ramme for både varer, de ansatte i frugt og grøntafdelingen samt de gartnere, der har produceret varerne
 • Ease to shop: Afdelingen hjælper kunden med de planlagte køb og frister til mere

Ansvarlighed

 • Omtanke: Afdelingen tager initiativ til og gennemfører tiltag, der gør en forskel for mennesker og miljø.

Juryen kigger bredt på udtryk og salg i den enkelte afdeling – og forholder sig til en række punkter, som hver især vægter i den samlede vurdering. Juryen er opmærksom på, at vilkårene og mulighederne ikke er identiske i kategorierne ’Discount og ’Super-/hypermarked’. Ligeledes er juryen opmærksom på forskelle i kundegrundlaget.

Når man indstilles til prisen, skal man have haft en glad smiley fra FVST min. 6 mdr. før indstillingsdatoen. Man skal ligeledes have en glad smiley i hele nomineringsperioden (frem til Fødevaredagen) – ellers ekskluderes man fra nomineringsfeltet. Vinder man og får man herefter 1 år frem en sur smiley, så skal al markedsføring stoppe. Titlen som vinder beholder kandidaten.

Trofæ

Trofæ til vinderne af Fødevarepriserne 2021

Biografi - billedhugger Erik Heide
Erik Heide er født 1934 i Øster Jølby på Mors. Han er uddannet på Kunstakademiets malerskole (prof. Kræsten Iversen) fra 1951-54, og på den grafiske skole (prof. Holger J. Jensen) i 1957. Siden 1958 har han dog udelukkende arbejder som billedhugger.

En vigtig del af Erik Heides værk består af udsmykninger i kirker. Blandt andet en række nye kirker landet over, hvor han har stået for en total udsmykning af kirkerummet med alterbord, prædikestol, døbefont, krucifiks osv. Han arbejder fortrinsvis i grove materialer som træ, granit og støbejern, og med en dyb forståelse og respekt for de kristne grundsymboler, som han omsætter til et enkelt og kraftfuldt moderne formsprog.

Ud over kirkekunsten har Erik Heide skabt en lang række skulpturer og relieffer af mere verdslig karakter, også her med grove materialer og forenklede former, ofte dyreformer som fuglen, fisken, hunden – eller mennesket. Hans værker findes på pladser og torve i mange byer landet over.

Ved siden af sin kunst har Erik Heide blandt andet bistået Vejdirektoratet med den æstetiske udformning af forskellige større vejanlæg.

Erik Heide har modtaget en række stipendier og udmærkelser, ligesom han har varetaget mange betydningsfulde stillinger og hverv indenfor kunstlivet. Han har været repræsenteret på utallige udstillinger, og hans værker er repræsenteret på Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen og forskellige museer i provinsen. De vigtigste oplysninger om hans virke på de forskellige områder kan findes i Weilbach. Dansk kunstnerleksikon og Kraks blå bog.

Fra 1994 har Erik Heide været medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Herudover er han fast udstiller på Vraa-udstillingen og på Veksølund. På Veksølund kan man endvidere i en permanent museumsudstilling, åbnet 2003, se en del modeller til nogle af de senere store værker.

Skrevet af Jørgen Nielsen

Jury 2021

Anders René Jensen, Indkøbs- og marketingdirektør, REMA 1000
Jens Nannerup, Administrerende direktør, Gasa Odense
Karsten Schøn Andersen, Indkøbschef, Lidl
Lars Verner Christensen, Adm. direktør Gasa Nord Grønt
Lærke Kirstine Lund, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
Morten Jensen, Koncepts & sortimentchef, Dagrofa
Stephan Alexander Bruhn, Senior Director, Head of Fruit and Vegetables, Salling Group
Søren Juul Gaarn Larsen, Indkøbschef, Aldi
Mette Buch Krarup, Projektleder, Dansk Gartneri

Tidligere vindere

 

Vinderholdet fra Meny i Fredericia. Midten: Frugt- og grøntansvarlig Uffe Larsen. Højre: Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

En kategori med stor opmærksomhed

Det var sjette gang, at Frugt og Grønt-prisen blev uddelt, og prisen har fået mere opmærksomhed end nogensinde før. Det skyldes danskernes øgede interesse for, hvad de grønne råvarer kan. En udvikling, som frugt- og grøntprisen har været med til at sætte i gang.

”Prisen har været med til at skubbe til udviklingen i frugt- og grøntafdelingerne rundt om i landet. Vi har defineret nogle skarpe kriterier for, hvad en afdeling skal måle sig på, og det har butikkerne taget til sig. Derfor ser vi i disse år, hvordan butikkerne og forbrugerne bogstavelig talt høster frugterne af det hårde arbejde, som de frugt- og grøntansvarlige udfører”, siger chefkonsulent fra Landbrug og Fødevarer, Lærke Kirstine Lund.

Stolte vindere med lokalt fokus

Frugt- og grøntprisen er opdelt i to kategorier og hylder frugt- og grøntafdelingerne i henholdsvis discountbutikkerne og super- og hypermarkederne. Begge steder skal der være et særligt fokus på det grønne guld. Fælles for alle de nominerede i år er, at de hver især gør det nemt for kunderne at spise grønt. Dertil gør alle de nominerede meget ud af at imødekomme kunderne, så beslutningen om at handle frugt og grønt bliver nem.

De to vindere fra MENY i Fredericia og REMA 1000 i Fårevejle har dog udmærket sig i særlig grad ved at prioritere lokale råvarer og fejre den grønne kategoris mange sæsoner. Det var derfor også et par stolte vindere, der kunne lade sig fejre af hele fødevarebranchen på Hindsgavl Slot.

Vinderholdet fra Rema 1000 i Fårevejle. Midten: Frugt- og grøntansvarlig Martin Rysgaard Hansen. Højre: Flemming Nør-Pedersen, direktør Landbrug & Fødevarer

Vinderholdet fra Rema 1000 i Fårevejle. Midten: Frugt- og grøntansvarlig Martin Rysgaard Hansen. Højre: Flemming Nør-Pedersen, direktør Landbrug & Fødevarer

Hos Rema 1000 i Fårevejle varmer prisen, siger frugt- og grøntansvarlig Martin Rysgaard Hansen, der vandt i kategorien discount.

- Jeg har det fedt over denne her pris. Det er en kæmpe fornøjelse at nogle anerkender, alt det vi gør. Hele teamet fortjener tak, for det er jo en holdpræstation, at vi når hertil i dag. Også Rema 1000 og særligt indkøberne i frugt- og grønt fortjener et kæmpe klap på skulderen, siger han.

Dagens anden vinder i kategorien blev frugt- og grøntansvarlig Uffe Larsen fra MENY i Fredericia, der vandt i kategorien hyper- og supermarked.

- Vi har en lang række lokale avlere, som gør det muligt for os at skabe en grøntafdeling, som skiller sig ud. Desuden har Dagrofa bidraget rigtig meget sammen med hele teamet i butikken. Det er dem, som gør forskellen i hverdagen. Vi har troet på, at vi kunne vinde hele vejen igennem, for vi mener, at vi gør en forskel på frugt- og grøntområdet. Derfor er det en forløsning, at prisen nu er i hus, siger han.

Bag Frugt- og Grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for frugt- og gartneriprodukter og Foreningen for PlanDanmark som partnere.

 

NOMINEREDE
Nominerede til Frugt- og grøntprisen i kategorien

’Discount’:
REMA 1000, Fårevejle.
ALDI, Thisted.
Lidl, Dirch Passers Allé, Frederiksberg.

Nominerede til Frugt- og grøntprisen i kategorien ’super- og hypermarked’:
MENY, Fredericia.
Mad&Vin, Magasin, Kbh K.
SPAR, Teglholmen, Kbh SV.

 

Vinder af frugt- og grøntprisen 2019 i kategorien 'Discount' , her sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Hvert år dyster landets dagligvarebutikker om at have de bedste frugt- og grøntafdelinger. I år er ingen undtagelse. På Landbrug & Fødevarers store branchedag, Fødevaredagen, løb Netto i Hornbæk og Meny Domus Vista på Frederiksberg med sejren. Og det foregik til klapsalver og jubel fra kolleger fra hele den danske fødevarebranche.

Topservice og friske, fristende sager
Frugt- og grøntprisen uddeles i to kategorier; Discount og Super- og hypermarked. Fælles for de nominerede i begge kategorier er, at de har haft uanmeldt besøg af en ’mystery-shopper’ og en skarp fagjury. Her er de nominerede blevet vurderet på baggrund af kriterier som friskhed af varer, sortiment, iscenesættelse og kundeoplevelse.

Jurymedlem og chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Lærke Kirstine Lund, siger:

”Frugt og grønt sælger ikke sig selv. Afdelingen skal trimmes og have særlig opmærksomhed dagen igennem. Netop den omsorg og forståelse for råvaren er tydelig blandt de to vinderbutikker, hvor de grønne sager iscenesættes på fornemmeste vis. Oveni det hele får kunderne også topservice i vinderbutikkerne i Hornbæk og på Frederiksberg. Det gør en forskel for os i juryen, for forbrugerne og i sidste ende for folkesundheden.”

Stolte vindere
Der var stor jubel blandt vinderne, da de modtog trofæet på Fødevaredagen:

”Jeg er virkelig stolt over at vinde den her pris. Det betyder, at dét, vi arbejder med hver dag, bliver anerkendt. Og det betyder helt utrolig meget for mig,” siger Avindar Mohamad fra Netto i Hornbæk, som vinder i kategorien Discount.

 

Vinder af frugt- og grøntprisen 2019 i kategorien 'Supermarked' , her sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Glæden ville heller ingen ende tage hos Meny Domus Vista på Frederiksberg, der vinder i kategorien Super- og hypermarkeder:

”Jeg har nogle helt fantastiske medarbejdere, der virkelig har kæmpet og knoklet med at nå herhen, hvor vi er i dag. Prisen betyder rigtig meget for dem, men bestemt også for mig personligt, der har været i branchen i så mange år,” siger Martin Coulthard.

Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for frugt- og gartneriprodukter og Foreningen PlanDanmark som partnere.

Frugt- og grøntprisens jury:
Thomas Møller-Larsen, Kategorigruppechef, Coop Danmark A/S
Carsten Christensen, Indkøbs- og kategorichef, Lidl Danmark
Finn Christiansen, Kommerciel direktør, MENY
Katri Franck Justesen, Koncept- og markedsføringsansvarlig, Dagrofa (tidligere Dansk Gartneri)
Stephan Alexander Bruhn, Senior Director, Head of Fruit and Vegetables, Salling Group
Anders René Jensen, Indkøbs- og marketingdirektør, REMA 1000
Søren Juul Gaarn Larsen, Indkøbschef, Aldi
Jens Nannerup, Administrerende direktør, Gasa Odense
Lars Verner Christensen, Salgs- og marketingdirektør, Gasa Nord Grønt
Lærke Kirstine Lund, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

For yderligere information, kontakt:
Linda Gjaldbæk, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf.: 26 84 28 80, mail: lghj@lf.dk

Find vinderfotos, profilfoto og logo til download på goderåvarer.dk under pressematerialer.

 

NOMINEREDE

De nominerede i kategorien ’Discount’ er:
• Lidl, Sønderborg
• Netto, Hornbæk
• Rema 1000, Ballerup Skovvej, Ballerup

De nominerede i kategorien ’Supermarked/Hypermarked’ er:
• Føtex, Vanløse
• Meny Domus Vista, Frederiksberg
• SuperBrugsen, Halmtorvet, København V.


Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere.

 

Vinder af frugt- og grøntprisen 2018 i kategorien 'Supermarked' , her sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

På Landbrug & Fødevarers store branchedag ’Fødevaredagen’ blev Rema 1000 i Marienlund, Odense og Kvickly i Holte kåret som årets vindere. Både mystery shoppers og otte jurymedlemmer fra dagligvarehandlen og frugt- og grønterhvervet har været med til at pege på de to butikker
Jurymedlem og chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Lærke Kirstine Lund, siger:

”Hos Rema 1000 i Marienlyst, Odense, mødte juryen et drive uden lige. Det er ikke alle, der knokler så meget for frugt- og kategorien. Men hos Rema 1000 er det en daglig sandhed. I butikken i Odense har de modet til at tænke og skabe nyt, og det er noget, kunderne belønner.”

Rema 1000 vinder i kategorien ’Discount’. Kvickly i Holte løb til gengæld med sejren i kategorien ’Supermarked/hypermarked’:
”I juryen er vi stolte af at fremhæve den her perle af en butik. Hos Kvickly i Holte har de sat barren højt og forbrugerne i Holte og omegn bliver mødt af en frugt- og grøntafdeling, der får topkarakterer på friskhed, sortiment og fornemmelse for råvarerne,” siger Lærke Kirstine Lund.

Det var nogle glade vindere, der modtog trofæet på Fødevaredagen:
”Det har været et super forløb, der har udløst den her pris. Den skyldes hele holdet, der virkelig er rykket sammen for at nå hertil,” siger Thomas Berthelsen, der er butikschef i Rema 1000, Marienlund, Odense.

 

 

Vinder af frugt- og grøntprisen 2018 i kategorien 'Discount' , her sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Jublen ville heller ingen ende tage hos Kvickly i Holte:
”Det er helt fantastisk, det her! Det er noget, vi har kæmpet for i over tre år. Det er en fælles indsats, som jeg er så stolt over,” lyder det fra Louise Cronholm, frugt- og grøntansvarlig i Kvickly i Holte.

Det var femte år, Frugt- og grøntprisen bliver uddelt i de to kategorier ’Discount’ og ’Supermarked/hypermarked’.

Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere.

Frugt- og grøntprisens jury:
Finn Christiansen, kædedirektør, Dagrofa
Thomas Møller-Larsen, kategorigruppechef, Coop Danmark
Stephan Alexander Bruhn, senior director, Salling Group
Carsten Christensen, indkøbs- og kategorichef, Lidl
Anders René Jensen, salgs- og marketingdirektør, Rema 1000
Lars Christensen, indkøbs- og marketingdirektør, GASA NORD GRØNT
Pernille Bech, seniorkonsulent, Dansk Gartneri
Lærke Kirstine Lund, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Læs pressemeddelelsen: Odense og Holte vinder årets sprødeste pris

For yderligere information, kontakt:
Lærke Kirstine Lund, chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf.: 20 86 28 71, mail: lld@lf.dk eller
Linda Gjaldbæk Hansen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf.: 26 84 28 80, mail: lgjh@lf.dk


NOMINEREDE

Seks dagligvarebutikker var nomineret til årets Frugt- og grøntpris. Butikkerne lå vidt forskellige steder i Danmark og hører til meget forskellige dagligvarekæder. Så hvad havde de til fælles, spørger du? Svaret ligger lige for:

”Det er passion. Passion kendetegner de seks butikker, der står til at vinde Landbrug & Fødevarers pris til dagligvarekæderne. Enhver butik kan nemlig sælge frugt og grønt, men har du også hjerne og især hjerte med, så har du noget af dét, der skal til for at vinde Frugt- og grøntprisen,” siger Lærke Kirstine Lund, der er jury-medlem og chefkonsulent i afdelingen for afsætning, ernæring & markedsudvikling hos Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

”First impressions last. Det gælder også for frugt- og grøntafdelingerne. De er butikkens forhave, og fungerer det ikke dér, så mister man lysten til at fortsætte videre ind i butikken.”

Efter en omfattende proces valgte prisens juryen at pege på seks frugt- og grøntafdelinger, der havde et ekstra gear:

”At arbejde med frugt og grønt er meget mere end logistik. Det handler om at have sans for de levende og sårbare råvarer, som frugt og grønt er. Enten har man det. Ellers også har man det ikke. Og de frugt- og grøntansvarlige i de seks nominerede butikker har det virkelig,” siger Lærke Kirstine Lund.

Læs sidste års nomineredes tip til mersalg af frugt og grønt 


De nominerede i kategorien ’Discount’ var:

• Fakta, Hobro
• Lidl, Vejle
• Rema 1000, Marienlund, Odense


De nominerede i kategorien ’Supermarked/Hypermarked’ var:

• Bilka, Skalborg
• Føtex, Helsingør
• Kvickly, Holte


Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere.

Føtex på Nørrebro i København vinder Frugt og grøntprisen 2017 i kategorien Supermarked, her sammen med direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Danmarks bedste frugt- og grøntafdelinger er fundet 

Et imponerende udvalg af frisk frugt og grønt blandet med stor viden og stolthed over netop deres hjørne af butikken. Det er noget af dét, der skal til for at vinde Frugt- og grøntprisen 2017.

Dét – og meget mere – har Føtex på Nørrebro i København og Lidl i Thisted, der i dag blev kåret som vinderne af Frugt- og grøntprisen 2017 på Landbrug & Fødevares store branchedag ’Fødevaredagen’.

Jurymedlem og ernæringschef hos Landbrug & Fødevarer, Line Munk Damsgaard, siger:

- Hos Føtex på Nørrebro i København er forståelsen af kundens behov og ønsker eminent. På det uanmeldte jurybesøg oplevede vi pakningsstørrelser, der er som skabt til cykelkurven og til at mætte mindre husstande, klip-selv-krydderurter, juicebar og betjente stande med smagsprøver. Føtex på Nørrebro viste os en afdeling, der både var gennemtænkt, lækker og innovativ, og derfor vinder de i kategorien ’Supermarked’.

Lidl i Thisted løb med sejren i kategorien ’Discount’:

- Lidl i Thisted vinder på grund af deres forfriskende og til tider skæve måde at tænke sameksponering på. I Thisted har medarbejderne tænkt frugt og grønt ind i så godt som hvert et hjørne af butikken. Ved isen bliver man fx fristet til at putte bær i kurven, ved siden af osten finder kunderne peberfrugt, og ved hylden med babymos finder du ikke blot ingredienser til at lave din egen frugtmos, men også en tilhørende opskrift, siger Line Munk Damsgaard.

Stemningen var i top hos vinderafdelingerne, der fik overrakt deres trofæer på scenen til Fødevaredagen.

- Den her pris er 100 pct. en holdindsats. Alle mine medarbejdere er dedikerede og passionerede omkring deres arbejde, og jeg vil gerne takke hele temaet for deres kæmpe indsats, siger Alexander Fridtjofsen, der er frugt- og grøntansvarlig i Føtex på Nørrebro i København.


Lidl i Thisted er vinder af Frugt og grøntprisen 2017 i kategorien Discount, her sammen direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

Der var også stor jubel hos personalet hos Lidl:

-Jeg kunne ikke have gjort det her alene, så jeg skylder en stor tak til mit team og til baglandet. Det er virkelig stort at vinde prisen og dejligt at blive hædret for dét, man brænder for,” siger Lars Thomsen, der er butikschef i Lidl, Thisted.

Det er fjerde år Frugt- og grøntprisen bliver uddelt i de to kategorier ’Discount’ og ’Supermarked’. Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere.

Frugt- og grøntprisens jury:
Jens Nannerup, adm. direktør, Gasa Odense
Finn Christiansen, sortimentschef, Dagrofa
Peter Løth, kategoridirektør, Coop
Stephan Alexander Bruhn, purchasing manager, Dansk Supermarked
Pernille Bech, Sæson, Dansk Gartneri
Line Munk Damsgaard, ernæringschef, Landbrug & Fødevarer

For yderligere information, kontakt:
Line Munk Damsgaard, ernæringschef hos Landbrug & Fødevarer, tlf.: 27 24 56 22, mail: lda@lf.dk  
Linda Gjaldbæk Hansen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, tlf.: 26 84 28 80, mail: lghj@lf.dk

Kig ind hos vinderen af Frugt- og grøntprisen 2017 i kategorien 'Supermarked'.
Besøg vinderen af Frugt- og grøntprisen 2017 i kategorien 'Discount'.

Et imponerende udvalg af frisk frugt og grønt blandet med stor viden og stolthed over netop deres hjørne af butikken, det er noget af dét, der skal til for at vinde Frugt- og Grøntprisen 2016. Det – og meget mere – har Meny på Amager og Fakta Skipperen i Aalborg, der i eftermiddags blev kåret som vinderne af Frugt- og Grøntprisen 2016 på Landbrug & Fødevares store branchedag ”Fødevaredagen”.

Jurymedlem og marketingkoordinator for Dansk Gartneri, Pernille Bech, siger:
”I Meny på Amager rummer frugt- og grøntafdelingen alt, hvad hjertet begærer inden for frugt og grønt; både danske råvarer og det bedste fra hele verden. Det fagligt stærke personale har formået at skabe en afdeling, der er forbilledlig for dagligvarehandlen. Det honorerer vi som samlet jury ved at udnævne dem som vindere i kategorien ’Supermarked’.”

Fakta Skipperen i Aalborg løb med sejren i kategorien ’Discount’:
”De vinder for personalets store ambitioner og for at sætte fokus på æstetik og nem navigation for kunderne. Igen i år går prisen til butikker, hvor juryen kan fornemme frugt- og grøntildsjæle, der brænder igennem. Det viser en tendens, hvor det rigtige personale kan få den enkelte afdeling til at skille sig ud fra mængden,” siger Pernille Bech.

Fakta Skipperen, vinder i kategorien ’Discount’

Stemningen var i top hos vinderafdelingerne, der fik overrakt deres trofæer på scenen til Fødevaredagen. 

”Jeg ved, det er store ord, men den her pris betyder virkelig alt”, siger Mark Hansen, frugt- og grøntansvarlig i Meny på Vermlandsgade på Amager. 

”Den er en kæmpe motivationsfaktor, og jeg ved, at dét vi gør hos os, virker. Men udover prisen, så er noget af dét, der motiverer mig allermest, den ros, vi får fra kunderne,” siger han.

Der var også jubel hos personalet i Fakta: 

”Det er altid sjovest at være nummer ét,” siger en glad Nicki Damgaard, frugt- og grøntansvarlig i Fakta Skipperen i Aalborg, kort efter overrækkelsen. 

Og selvom det er sagt med et glimt i øjet, er der også meget sandhed i udsagnet: 

”Vi er meget ambitiøse, og jeg er glad og stolt både på mine egne, men også på personalets vegne, fordi prisen viser, at der er store muligheder i dét, vi gør,” siger han.

Det er tredje år Frugt- og Grøntprisen bliver uddelt i de to kategorier ’Discount’ og ’Supermarked’. Bag Frugt- og Grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Florette Lammefjorden, Dansk Gartneri og Foreningen Plan Danmark som partnere.

Det blev to kompromisløse herrer, der løb med priserne i 2015.

Der er ingen grund til at strække spændingen længere. Årets to vindere er:

I kategorien ’Discount’:

 • Jonas Simonsen & team fra Lidl på Bondovej i Odense

I kategorien ’Supermarked/hypermarked’

 • Ole Heino Skjøtt & team fra Bilka i Hundige

 

Vinder af Frugt- og Grøntprisen 2015 Ole Heino Skjøtt & team fra Bilka i Hundige. Prisen blev overrakt af Jan Kristensen fra DLG Food og Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

 

Det var enig jury, der valgte de to butikker ud fra et virkelig stærkt felt med indstillede butikker fra 15 af landets største kæder.

Derfor blev det netop de to butikker
Jurymedlem Lærke Kirstine Lund fra Landbrug & Fødevarer fremhæver to faktorer, som især har begejstret juryen:

”Vi ved, at forbrugernes vigtigste kriterier er friskhed – og hos Lidl i Odense oplevede vi frugt og grønt af høj kvalitet og ”nurset” i en grad, der ville gøre enhver gartner lykkelig. Samtidig beviste Lidls frugt- og grøntan-svarlige Jonas Simonsen, at selvom man er en discount, hvor vilkårene naturligvis er anderledes, så kan man skabe en frugt- og grøntafdelingen, der viser både bredde og talent.”

Barren blev også sat højt i kategorien ’Supermarked/hypermarked’, hvor Bilka i Hundige bortjog enhver tvivl hos juryen. Fra markedsdirektør og jurymedlem Jan Kristensen fra DLG Food lyder det:

”Hos Bilka mødte juryen en sand ildsjæl. Med 30 år bag sig som frugt- og grøntmand er Ole Heino Skjøtt jo en kompetence uden lige. Og med en afdeling, der tydeligvis vidnede om dyb faglighed og eventyrlyst på én gang”.

En pris for den grønne kategori
Den 2 år gamle Frugt- og grøntpris blev uddelt på branchens store dag, Fødevaredagen, den 28. oktober. Prisen blev stiftet for at motivere detailhandlen til at gøre lidt ekstra ud af en afdeling i detailhandlen, som spiller en afgørende rolle for folkesundheden. Nemlig frugt- og grøntafdelingen. Og naturligvis for at hædre de gode kræfter hos detailhandlen, som præsterer noget særligt i forhold til kategorien og i forholdet til kunderne.

Bag prisen står Landbrug & Fødevarer med Plan Danmark, DLG og Dansk Gartneri som partnere.

Blandt et stærkt felt af nominerede blev vinderne af Frugt- og Grøntprisen 2014 fundet. De dygtige vindere var Kvickly i Skive og Rema1000 på Rosenørns Allé på Frederiksberg.

Stor opmærksomhed på friskhed, lokale råvarer, økologi og den gode kundeoplevelse, er bare nogle af de parametre der afgjorde, hvem vinderne af Frugt- og Grøntprisen 2014 blev. Alle disse kvaliteter og meget mere, fandt juryen hos Kvickly i Skive og hos Rema1000 på Rosenørns Allé på Frederiksberg.
Det stod klart, da begge frugt- og grøntafdelinger og deres ansatte blev hyldet på Landbrug & Fødevarers store branchedag Fødevaredagen i Turbinehallerne i Aarhus i går eftermiddags.

Frugt og grøntafdelingerne vandt i hver deres kategori: Bedste frugt- og grøntafdeling i discount og Bedste frugt- og grøntafdeling i et super- eller hypermarked. Men begge afdelinger viste deres kunnen på hver deres måde.

-Når man træder ind i Kvickly i Skive kan man mærke menneskene bag. Det danske og de lokale avlere er meget synlige. Overalt er der historier om den frugt og grønt, som forbrugerne møder, siger Lærke Kirstine Lund, jurymedlem og markedskonsulent i Landbrug & Fødevarer og fortsætter:

- I Rema1000 starter fornemmelsen allerede ved indgangen. Fornemmelsen af, at her er en butik, der vil frugt og grønt. Det fortsætter ind i vindfanget, hvor øjet fanges af ikke bare et par æbler og lidt grønt, men en væg fyldt med sæsonaktuelle frugter og grønsager.

Der var tre nominerede i hver kategori, men juryen var ikke i tvivl, efter de havde endt deres besøgsrunde i butikkerne.
-Der er virkelig mange gode frugt- og grøntafdelinger rundt omkring i landet, og mange der gør en ekstra indsats for at give kunderne en god oplevelse. Men hos de to vindere, er man gået et ekstra stykke, når det kommet til at give kunden en unik oplevelse. Det gør, at de fortjener at vinde Frugt- og Grøntprisen 2014, siger Lærke Kirstine Lund.

Vigtig pris for grøntafdelingerne
Det var to glade grøntafdelingschefer, der modtog hver deres trofæ som vindere af Frugt-og Grøntprisen 2014 for henholdsvis discount eller super- eller hypermarked kategorien.


Vinderen i kategorien discount blev Rema 1000 på Rosenørns Allé på Frederiksberg. Foto Claus Pedersen.

-Jeg er super glad og stolt over, at vi har vundet prisen. Og samtidig vil jeg gerne sige, at det er godt med en pris til frugt-og grøntafdelingerne. Frugt- og grøntafdelinger betyder meget for, hvordan kunderne ser på butikken, så det er så rart at føle, at man får anerkendelse for sit arbejde, siger Kenneth Holde, fra Rema1000 på Rosenørns Allé. Der sammen med sine to medhjælpere, regne med at skulle fejre prisen med en ordentlig bytur.

Hos frugt-og grøntchef i Kvickly i Skive, Tommy Johannesen, er glæden lige så stor.
-Det er simpelthen en kæmpe ære at vinde Frugt- og Grøntprisen 2014. Det er det største skulderklap, man kan få. Mit arbejde er min passion, så det betyder rigtig meget at blive anerkendt på denne her måde. Jeg har hele tiden følt, at juryens besøg i min butik gik godt, men jeg har ikke turde håbe på, vi vandt. Så jeg er bare så glad, siger Tommy Johannesen.

Frugt- og grøntprisen er skabt af Landbrug & Fødevarer med Plan Danmark, DLG Food og Dansk Gartneri som partnere. Det er første år prisen bliver uddelt.

Frugt- og Grøntprisens jury:
Jan Kristensen, salgsdirektør i DLG Food
Pernille Bech, marketingkoordinator, Sæson kampagnen / Dansk Gartneri
Malene Mosbæk, projektleder, Madkulturen
Lærke Kirstine Lund, markedskonsulent i Landbrug & Fødevarer


Lærke Kirstine Lund

Lærke Kirstine Lund

lld@lf.dk - Marked & Ernæring

Telefon Chefkonsulent

Mobil +4520862871