Anprisninger på fødevarer

Velkommen til vores site om anprisninger af fødevarer. Siden er til dig, der gerne vil vide hvad du kan kommunikere om dine fødevarer. 

Der findes en lang række muligheder for at anprise fødevarer, men området er omfattet af forskellig og specifik eller uspecifik lovgivning, som naturligvis skal følges. Derfor  giver vi dig her vejledning til, hvordan din virksomhed kan angribe anprisninger af fødevarer.

 

Ernæringsanprisninger

Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en råvare eller fødevare med, at produktet har særlige ernæringsmæssige egenskaber

Huskeliste ved udformning af Ernæringsanprisninger

 1. Find det produkt, som du gerne vil anprise
 2. Kontroller at den/det overholder kriterierne for brug af den anprisning, som du ønsker at bruge.
 3. Husk, at det er virksomhedens ansvar, at produktet kan sammenlignes med den tabelværdi der henvises til.
 4. Anprisningen skal være formuleret generisk.
 5. Når der bruges ernæringsanprisninger eller sundhedsanprisninger, er der for alle færdigpakkede fødevarer krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration. Næringsdeklarationen skal indeholde de samme elementer som den obligatoriske næringsdeklaration. Desuden skal det anpriste næringsstof deklareres, hvis dette ikke som fx protein allerede indgår i den obligatoriske næringsdeklaration. Vitaminer og mineraler skal, afhængigt af hvilket vitamin eller mineral, der er tale om, fremgå af næringsdeklarationen i µg eller mg, alt efter hvad der er tilfældet, og herudover ligeledes som en procentdel af næringsstofreferenceværdien (NRV) pr. 100 g eller pr. 100 ml

Eksempler på anprisninger

Anprisning

Eksempler på generisk formulerede anprisninger

"Kilde til vitamin/mineral"

”Blomkål er kilde til vitamin C”
”Blomkål indeholder vitamin C”
”Blomkål har et naturligt indhold af vitamin C”
”Blomkål indeholder vitamin C fra naturens side”

”Højt indhold af vitamin/mineral”

”Oksekød er en god kilde til zink”
”Oksekød er rig på zink”
”Oksekød har et højt indhold af zink”
”Oksekød er naturligt rig på zink”
”Oksekød har et højt indhold af zink fra naturens side”

”Proteinkilde”

”Grønne bønner er kilde til protein”
”Grønne bønner indeholder protein”
”Grønne bønner har et naturligt indhold af protein”
”Grønne bønner indeholder protein fra naturens side”

”Højt proteinindhold”

”Schnitzel fra gris er en god kilde til protein”
”Schnitzel fra gris ærter er rig på protein”
”Schnitzel fra gris har et højt indhold af protein”
”Schnitzel fra gris er naturligt rig på protein”
”Schnitzel fra gris har et højt indhold af protein fra naturens side”

”Fiberkilde”

”Grønne ærter er kilde til fibre”
”Grønne ærter indeholder fibre”
”Grønne ærter har et naturligt fiberindhold”
”Grønne ærter indeholder fibre fra naturens side”

"Højt fiberindhold"

”Fuldkornshvedemel er en god kilde til fibre”
”Fuldkornshvedemel er rige på fibre”
”Fuldkornshvedemel har et højt indhold af fibre”
”Fuldkornshvedemel er naturligt rige på fibre”
”Fuldkornshvedemel har et højt indhold af fibre fra naturens side”

 

 

Betingelser for brug af ernæringsanprisninger

De betingelser, der gælder for brug af anprisningerne ”vitamin/mineralkilde”, ”fiberkilde”, ”højt fiberindhold”, ”proteinkilde” og ”højt proteinindhold” kan ses nederst på siden. Disse anprisninger, eller udsagn der betyder det samme, kan bruges, når anvendelsesbetingelserne er opfyldt, og de øvrige regler overholdt. Reglerne findes i anprisningsforordningen samt i fødevareinformationsforordningen (Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011), herunder artikel 7, stk. 1, litra c, og artikel 7, stk. 3. Næringsstofreferenceværdierne (NRV) for de forskellige vitaminer og mineraler kan findes i rapporten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at egenskaber, der gælder for alle lignende fødevarer, må fremhæves på en generel måde. Det er således ikke tilladt at fremhæve en særlig egenskab ved en fødevare, hvis alle lignende fødevarer har samme egenskab. Dette fremgår af fødevareinformationsforordningens artikel 7, stk. 1, litra c. Det er fx tilladt på en broccoli at skrive ”Broccoli er kilde til vitamin C” som en generisk ernæringsanprisning. Da al broccoli er en kilde til vitamin C, vil ”Kilde til vitamin C” derimod ikke kunne bruges på mærkningen af en konkret broccoli, da det kan indikere, at andre broccoli ikke også er kilde til vitamin C. Tabellen nedenfor viser en række eksempler på generisk formulerede anprisninger.

Udtrykket ”naturligt/naturlig” kan stå foran ernæringsanprisningen, såfremt dette ikke vurderes at være vildledende. Dette vil almindeligvis ikke være tilfældet, når det drejer sig om råvarer, der har et naturligt indhold af forskellige næringsstoffer som fx grøntsager, frugter, bælgfrugter, kornprodukter og kød.

 

Anprisning

Anvendelsesbetingelser

[NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en vitamin- og/eller mineralkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet mindst indeholder en betydelig mængde, som defineret i bilag XIII til forordning 1169/2011, eller den mængde, der er fastsat i henhold til undtagelser efter artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.

HØJT INDHOLD AF [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ
MINERAL]

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt indhold af vitaminer og/eller mineraler, og anprisninger, der må antages at
have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst det dobbelte af mængden af ”[NAVN PÅ VITAMIN]- og /eller [NAVN PÅ MINERAL]kilde”.

PROTEINKILDE

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en proteinkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 12% af fødevarens energiindhold hidrører fra proteiner.

HØJT PROTEININDHOLD

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt proteinindhold, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 20% af fødevarens energiindhold hidrører fra proteiner.

FIBERKILDE

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en fiberkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst 3 g fibre pr.
100 g eller mindst 1,5 g fibre pr. 100 kcal.

HØJT FIBERINDHOLD

En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt fiberindhold, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst 6 g fibre pr.
100 g eller mindst 3 g fibre pr. 100 kcal.

 

Interesseret i ernæringsanprisninger på

Grisekød – Grøntsager

Sundhedsanprisninger

Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en råvare eller fødevare med, at produktet har særlige sundhedsmæssige egenskaber

 

Huskeliste ved udformning af sundhedsanprisninger

 1. Find den råvare eller det produkt, som du gerne vil anprise.

 2. Kontroller at den/det overholder kriterierne for brug af den anprisning, som du ønsker at bruge.

 3. Husk, at det er virksomhedens ansvar, at råvaren kan sammenlignes med den tabelværdi der henvises til.

 4. Du har mulighed for at bruge en uspecificeret anprisning ved siden af den godkendte sundhedsanprisning.

 5. Når der bruges ernæringsanprisninger eller sundhedsanprisninger, er der for alle færdigpakkede fødevarer krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration. Næringsdeklarationen skal indeholde de samme elementer som den obligatoriske næringsdeklaration. Desuden skal det anpriste næringsstof deklareres, hvis dette ikke som fx protein allerede indgår i den obligatoriske næringsdeklaration. Vitaminer og mineraler skal, afhængigt af hvilket vitamin eller mineral, der er tale om fremgå af næringsdeklarationen i µg eller mg, alt efter hvad der er tilfældet, og herudover ligeledes som en procentdel af næringsstofreferenceværdien (NRV) pr. 100 g eller pr. 100 ml.

 6. Husk at angive supplerende erklæringer.

Tabellen nedenfor indeholder eksempler på uspecifikke anprisninger. En mere udtømmende liste over sundhedsanprisninger finder du her.

Eksempler på anprisninger

Godkendt sundhedsanprisning

Eksempler på uspecifikke udsagn, der vurderes at være tilstrækkeligt relaterede til den godkendte sundhedsanprisning

Vitamin K bidrager til at vedligeholde normale knogler

”Godt for knoglerne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til nervesystemets normale funktion

"Godt for nervesystemets normale funktion”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende blodkar

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for blodkarrene”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende knogler

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for knoglerne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende brusk

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for brusk”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende tandkød

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for tandkødet”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende hud

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for huden”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende tænder

”Godt for dannelsen af kollagen, der er godt for tænderne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Riboflavin bidrager til at vedligeholde et normalt syn

”Godt for at vedligeholde et normalt syn”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Riboflavin bidrager til at mindske træthed og udmattelse


”Godt for at mindske træthed og udmattelse”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Niacin bidrager til at mindske træthed og udmattelse


”Godt for at mindske træthed og udmattelse”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Folat bidrager til immunsystemets normale funktion”Godt for immunsystemet”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”healthy benefits”

Biotin bidrager til at vedligeholde et normalt hår”Godt for håret”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Calcium bidrager til en normal muskelfunktion”Godt for en normal muskelfunktion”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale tænder


”Godt for tænderne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler”Godt for knoglerne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Kalium bidrager til en normal muskelfunktion”Godt for en normal muskelfunktion”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Kalium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk”Godt for at vedligeholde et normalt blodtryk”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse
”Godt for at mindske træthed og udmattelse”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Jern bidrager til immunsystemets normale funktion
”Godt for immunsystemet”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Jern bidrager til at mindske træthed og udmattelse
”Godt for at mindske træthed og udmattelse”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Kobber bidrager til nervesystemets normale funktion
”Godt for nervesystemets normale funktion”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”

Mangan bidrager til at vedligeholde normale knogler
”Godt for knoglerne”

”Godt for dig”, ”Good for you”

”Sunde egenskaber”, “Sundt valg”, ”Healthy choice”, ”Healthy benefits”


 

 

 

Betingelser for sundhedsanprisninger

De sundhedsanprisninger, der er inkluderet på siden her, er udvalgt af Landbrug & Fødevarer og ses i tabellen ovenfor. Det er tilladt at bruge generelle, uspecifikke sundhedsanprisninger, hvis der tilknyttes en beslægtet godkendt sundhedsanprisning. Formålet med den tilknyttede anprisning er at forklare, på hvilken måde produktets indhold er gavnligt for forbrugeren. Den uspecifikke anprisning skal være relateret til den specifikke godkendte sundhedsanprisning, og den godkendte sundhedsanprisning skal angives lige efter eller ved siden af det uspecifikke udsagn. Angivelse af en asterisk i umiddelbar nærhed er ikke tilstrækkeligt. Til at understøtte arbejdet med anprisninger af grøntsager og grøntsagsprodukter har Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Fødevarestyrelsen udarbejdet en rapport, som kan downloades nederst på siden. I bilag 3-24 er betingelserne for anvendelse af de respektive sundhedsanprisninger sammenholdt med indholdet af vitaminer og mineraler i grøntsager og grøntsagsprodukter baseret på tabeldata fra Fødevaredata (http://frida.fooddata.dk), version 3, 2017. Det fremgår ud for hver enkelt grøntsag eller grøntsagsprodukt, hvilket Fødevare ID, der er tale om. De tabelværdier, der er anvendt for de forskellige vitaminer og mineraler, fremgår af bilag 2.

Interesseret i sundhedsanprisninger på

Grisekød – Grøntsager

Generiske klimaanprisninger

Der er en række fødevarekategorier, som Rådet for sund mad har vurderet kan markedsføres med en anprisning om et lavere klimaaftryk. De kan anvendes både i dagligvarehandelen og på spisesteder. Se dem her. 

Generiske klimaanprisninger kan anvendes til generisk markedsføring af udvalgte fødevarekategorier.

De udvalgte fødevarekategorier omfatter: 
 • Grøntsager, kartofler, frugter og bælgfrugter
 • Fjerkræ og grisekød
 • Fuldkornsprodukter (Fødevarestyrelsen anbefaler fuldkornsprodukter af sundhedsmæssige årsager)
 • Planteolier

Det du skal være opmærksom på i dagligvarehandelen

 • Klimaanprisningerne må ikke være vildledende eller give indtryk af, at visse brands er bedre end andre lignende fødevarer.
 • Anprisninger på ikke anvendes direkte på produkterne.
 • De skal placeres i områder, hvor størstedelen af de pågældende produkter der anprises, er placeret i butikken, internethandel eller tilbudsavis.  

Generiske klimaanprisninger i kantiner og på restauranter

Det er muligt at bruge generiske klimaanprisninger på buffeter og lignende. Der er 3 områder, hvor det kan være relevant at bruge anprisningerne:

 • Salatbar eller grøntsagsbuffet – inkl. kartofler og bælgfrugter
 • Brødbuffet - fuldkornsvarianter
 • Kødbuffet – gælder uforarbejdede udskæringer af grisekød og fjerkræ. Med uforarbejdet menes fx røget eller saltet kød.  

Det du skal være opmærksom på i forbindelse med spisesteder  

 • Klimaanprisningerne må ikke være vildledende eller give indtryk af, at visse brands er bedre end andre lignende fødevarer.
 • Anprisningerne må ikke bruges på/ved en konkret ret eller anretning. De kan kun bruges på buffeten fx i forbindelse med en salatbuffet.

Publikationen ”Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg” er udgivet af Rådet for sundere mad i september 2021. Den beskriver, hvad der gælder for de enkelte kategorier, og giver mange eksempler på anvendelse af klimaanprisningerne.  

Vær opmærksom på at nogle frugter, grøntsager og bær bliver transporteret med fly, når de ikke er i sæson. Desuden kan drivhusgrønt have et højere klimaaftryk end andre grøntsager. Det vil derfor kunne opfattes som vildledende at klimaanprise buffeter, hvor disse varer indgår.  

 

Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg

Markedsføring med kostråd

Det er muligt at bruge De officielle Kostråd til at supplere markedsføringen af fødevarer. Det er særlig relevant, hvis ønsket er at understøtte Fødevarestyrelsen og en samlet kostændring i en sundere retning. Se her hvilke muligheder du har for at bruge De officielle Kostråd i din markedsføring.

Nej tak til vildledning

Som med alle andre former for anprisning er det vigtigt at anvendelse af kostråd ikke giver anledning til vildledning. Det er altså en forudsætning, at kostrådet fremstår på en neutral måde. Anvendelse må ikke give indtryk af at Fødevarestyrelsen fx anbefaler et bestemt produkt, eller at det er bedre end andre lignende produkter. Anvendes anprisningen i butik kan en sådan vildledning undgås ved at placere skiltning centralt i afdelingen, eller på hyldeforkant ud for alle relevante produkter der anprises.

Publikationen ”Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg” er udgivet af Rådet for sundere mad i september 2021. Den beskriver, hvad der gælder for de enkelte kostråd, og giver mange eksempler på formulering.  

Ja tak til kostråd med ”Spis mere”

Der er 5 kostråd ud af de 7 eksisterende, som kan bruges:

 • Spis flere grøntsager og frugter – kostrådet kan anvendes på alle grøntsager, frugter og bær, der ikke er tilsat salt og/eller sukker
 • Under kostrådet Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk, kan de dele af kostrådet, der anbefaler et større indtag anvendes: vælg mere fisk, bælgfrugter og nødder. Det er ikke muligt at bruge kostråd i forbindelse med kød
 • Spis mad med fuldkorn – kostrådet kan anvendes på fuldkornsprodukter
 • Vælg planteolier og magre mejeriprodukter – kostrådet kan anvendes på alle planteolier, kun med undtagelse af kokosolie og på mejeriprodukter, der er omfattet af Nøglehulsbekendtgørelsen
 • Sluk tørsten i vand – kostrådet kan anvendes på alle flaskevand uden tilsat kulsyre

Markedsføring med De officielle Kostråd gælder både færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer.

Vejledning om brug af generiske klimaanprisninger og kostråd til at fremme sundere valg

Lokalt produceret

Der findes regler for hvornår man må anprise at en råvare er lokalt produceret, disse kan findes herunder.

Der findes ikke i mærkningsreglerne nogle specifikke krav i forhold til ”lokalt produceret”. I forhold til salg af animalske fødevarer fra en detailvirksomhed til en anden detailvirksomhed fremgår det af autorisationsvejledningen og næringsdeklarationsvejledningen, at ”lokalt” skal forstås som inden for en radius af 50 km (eller inden for samme eller tilstødende region i forhold til forarbejdede animalske fødevarer). I forhold til en vurdering af, hvorvidt en anprisning af lokalt produceret kan være vildledende, vil ovenstående kunne anvendes.  

Oprindelse

Hvornår må man anprise at en fødevare er dansk? Reglerne for det, er beskrevet herunder.

Hvis en fødevare frivilligt anprises som dansk, må anprisningen ikke være vildledende, uklar eller forvirrende for forbrugeren og oplysningen skal kunne dokumenteres, jf. Fødevareinformationsforordningen, artikel 36, stk. 2. Med hensyn til frivillig oprindelsesmærkning kan henvises til Mærkningsvejledningen afsnit 6.3.

 

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på de regler om oprindelsesmærkning, der skal anvendes fra d. 1. april 2020. I følge forordning 2018/775 om oprindelsesmærkning af den primære ingrediens skal det anføres, hvor den primære ingrediens i en fødevare kommer fra, hvis der, på frivillig basis, er angivet et oprindelsesland eller herkomststed i mærkningen, og hvis dette land eller sted ikke er det samme som der, hvor den primære ingrediens kommer fra.

Biologisk bekæmpelse

Reglerne for anprisning af grøntsager som er dyrket ved brug af biologisk bekæmpelse findes herunder

Anprisningen kan anvendes, såfremt oplysningen ikke er vildledende, uklar eller forvirrende for forbrugeren og oplysningen kan dokumenteres. Husk som tidligere anført, kan det være vildledende at anprise en særlig egenskab, hvis alle lignende fødevarer har samme egenskaber. Når et produkt anprises med ”dyrket ved brug af biologisk bekæmpelse”, kan det give indtryk af, at der udelukkende er anvendt biologisk bekæmpelse. Såfremt der også er anvendt sprøjtemidler ved dyrkningen af de konkrete produkter, skal dette være klart for forbrugeren. Hvorvidt anprisningen vil være vildledende på et produkt dyrket med anvendelse af sprøjtemidler, vil bero på en konkret vurdering.

Plantebeskyttelse

Reglerne for hvornår man må anprise med dyrket uden brug af sprøjtemidler findes herunder.

 

Der kan anprises med dyrket uden brug af sprøjtemidler, såfremt oplysningerne er korrekte. Hvis der er tale om, at en bestemt grøntsag i produktet er produceret uden brug af sprøjtemidler, er det et krav, at en anprisning af, at produktet er produceret eller dyrket uden brug af sprøjtemidler ikke er vildledende. Er der anvendt sprøjtemidler i forhold til en eller flere af de øvrige ingredienser, skal det tydeligt fremgå, at anprisningen kun vedrører den enkelte/bestemte grøntsag.

 

Anprisningen uden brug af sprøjtemidler kan fx bruges på et produkt, der udelukkende indeholder gulerod og spidskål, og hvor både gulerod og spidskål er produceret uden brug af sprøjtemidler.

 

Anprisningen ”uden brug af sprøjtemidler” kan anvendes på økologiske produkter, såfremt anprisningen er korrekt og ikke er vildledende. I forbindelse med produktion af økologiske grøntsager er det tilladt at anvende få pesticider og det er naturligvis en forudsætning for at anvende anprisningen ”uden brug af sprøjtemidler”, at disse pesticider ej heller er anvendt i produktionen samt at dette ikke er gældende for alle lignende fødevarer.