Grønne proteiner

De grønne proteiner er et hjertebarn for os. Sammen med resten af værdikæden vil vi styrke produktionen af plantebaseret protein i Danmark.

FN’s klimamål har sat en ny dagsorden for fremtidens fødevareproduktion med fokus på et mindre indtag af kød og et større indtag af korn, grønsager, bælgplanter og nødder. Interessen for plantebaserede er stigende hos forbrugerne og flere fødevarevirksomheder arbejder målrettet for at komme ind på markedet. Fødevarevirksomhederne oplever imidlertid, at råvarerne er svære at finde. Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer på flere fronter for at skabe større råvaregrundlag og samarbejde mellem landmænd, virksomheder, detail og foodservice.

 

Planteprotein på danske marker
Indsatsen foregår på tværs af konventionel og økologisk produktion. Det primære fokus er bælgplanter, men markedspotentialet for korn og nøddeprotein vil også undersøges. Landbrug & Fødevarer har igangsat følgende initiativer med henblik på at understøtte planteprotein på danske markeder:

  • Opbygning af vidensbase for afgrødepotentialet hos primærsektoren.
  • Forbrugerundersøgelse af afsætningspotentialet blandt forbrugerne med bud på markedsudviklingen fremover.
  • Prøvedyrkning af en række kendte og nye afgrøder i hele Danmark
  • Innovationsworkshops for landmænd, virksomheder, detail og foodservice

 

Grønne tendenser
I en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer fremgår det, at både voksne og børn ønsker at spise mere plantebaseret mad. Knap halvdelen af befolkningen i alderen 18-70 år angiver at de vil konsumere mere plantebaseret mad og drikke i fremtiden. Det fremgår, at langt de fleste danskerne foretrækker, at de planter, der anvendes til mad og drikke, i fremtiden skal være produceret i Danmark. Analysen viser også, at det er de proteinkilder, som danskerne kender i forvejen, der har størst vækstpotentiale, men at danskerne også er nysgerrige på flere af de mere ukendte proteinkilder.

Læs mere om danskernes viden om grønne proteiner samt markedspotentialet for afsætning af plantebaserede fødevarer her: Markedsanalyse grønne proteiner 


Når værdikæden mødes
I 2020 og 2021 samler vi værdikæden til en række innovations-workshops for virksomhedssektoren.
Vil du med på rejsen? Så kontakt Lærke Kirstine Lund fra Landbrug & Fødevarer på lld@lf.dk 

 

Præsentationer fra oplæg og workshops
Er du interesseret i at vide med mere om grønne proteiner? Herunder findes et uddrag af oplæg samt øvrige formidlingsaktiviteter arrangeret af Landbrug & Fødevarer med henblik på den nye indsats for grønne proteiner: 

Plant-Love 
Lærke Kirstine Lund, Chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer
Andreas Kjær Thomsen, Innovateur fra CCG Innovation 

Planteakademiet 
Ole G. Mouritsen, Professor i gastrofysik ved Københavns Universitet 

Fremtidens grønne proteiner
Per Vesterbæk, Analysechef hos Landbrug & Fødevarer 

Future Farming
Søren Bisp, Chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Future Farming 

Super afgrøder
Inger Bertelsen, Chefkonsulent hos SEGES, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Planteteam 

Bornholms Tesla
Jakob Lave, Udviklingschef hos SEGES, Landbrug & Fødevarer, Future Farming 

 

Oplev sommerens innovationsworkshop