Lokalt produceret

Der findes regler for hvornår man må anprise at en grøntsag er lokalt produceret, disse kan findes herunder.

 

  

Lokalt produceret anprisning

Der findes ikke i mærkningsreglerne nogle specifikke krav i forhold til ”lokalt produceret”. I forhold til salg af animalske fødevarer fra en detailvirksomhed til en anden detailvirksomhed fremgår det af autorisationsvejledningen og næringsdeklarationsvejledningen, at ”lokalt” skal forstås som inden for en radius af 50 km (eller inden for samme eller tilstødende region i forhold til forarbejdede animalske fødevarer).


I forhold til en vurdering af, hvorvidt en anprisning af lokalt produceret kan være vildledende, vil ovenstående kunne anvendes.