Analyse: Foodservice er stadig fremtidens fødevaremarked trods Covid-19 opbremsning

Foodservice-branchen har lidt et knæk under Covid-19-pandemien, men det ændrer ikke på, at forbrugerne stadig gerne vil have måltider, der bliver lavet udenfor hjemmet. Derfor forventes det også, at branchen vil nå tilbage på sit tidligere niveau i 2023.

 

Foodservicemarkedet har som bekendt haft trænge kår under Covid-19, hvor tal fra Danmarks statistik viser, at den samlede omsætning i foodservicesektoren faldt fra 47 mia. kr. i 2019 til 37,3 mia. kr. i 2020. Et fald, der virkelig har sat sine dybe ridser i en branche, hvor den private del af foodservice ellers havde vækstet med 70% fra 2009 til 2019.

Men de barske vilkår til trods, står foodservicebranchen alligevel til fortsat at blive fremtidens fødevaremarked. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarers analyseafdeling.

Danskerne er blevet gladere for Take-away
De omfattende restriktioner der har ramt foodservicebranchen under Covid-19-nedlukningen, har tvunget branchen til at finde på nye tiltag. Her har take-away-løsninger været en livsvigtig salgskanal for mange af branchens aktører, og det kan også ses i statistikkerne.

Ifølge Euromonitor udgjorde take-away ca. 15% af den samlede omsætning i årene fra 2015-2019, mens denne andel i 2020 var på 26%. Take-away erstattede altså restaurantbesøg i 2020, der gik fra at udgøre 80% af salget fra foodservice i 2019 til 66% af salget fra foodservice i 2020.

I Landbrug & Fødevarers egen analyse, der er foretaget i maj-måned 2021, tydeliggøres det da også, at danskerne er hoppet på take-away-bølgen. Således angav to ud af tre danskere, svarende til 62%, at de havde spist take-away minimum én gang indenfor de sidste 14 dage. Sammenlignes disse tal med 2019, var det 51% der havde spist take-away minimum én gang indenfor de sidste 14 dage, og der er dermed tale om en stigning på hele 11 procent-point.

Men selvom foodservicebranchen under Covid-19 overvejende har været tvunget til at lange måltiderne over disken, fremfor at servere spisende gæster, så tyder fremskrivningen på, at de godt kan begynde at pudse bestikket ude i restaurationerne igen.

Fremtidigt potentiale for vækst
Det danske marked for foodservice forventes at vækste igen i takt med, at restriktioner ophæves, ligesom fastholdelsen af de nye take-away-løsninger vil være med til at skabe vækst i branchen. Dog anslås det i analysen, at niveauet af udespisning vil være et stykke tid om at genfinde sit tidligere niveau for omsætning. Dette skyldes b.la. at turismen fra udlandet forventes at have længere udsigter til vækst igen.

Tal fra Euromonitor viser derfor også, at sektorens omsætning først i 2023 og 2024 vil være på niveau med salget før pandemien.

Dog vurderes det, at der muligheder for vækst i branchen fremadrettet, særligt fordi sektoren under pandemien har været i stand til at tilpasse sig kundernes behov og være omstillingsparate. Foodservicesektoren udgør derfor fortsat et attraktivt vækstmarked for fødevareproducenter fremadrettet.

Du kan læse hele analysen her.