Frugt & grønt: Ønskeliste fra producenter, dagligvarehandlen og foodservice

Vi har spurgt en række beslutningstagere til råds om hvad de ønsker sig, når det handler om grønt og samarbejde i værdikæden. Højt på listen står økologien, og det samme gør lokale producenter i alle størrelser. Men der er barrierer, der skal overkommes.

 

Frugt og grønt er et særligt indsats-område for flere og flere dagligvarekæder og for de mange aktører i foodservice. Men det er også et område, hvor der er utrolig diversitet og ”stemmer” på markedet.

”Det skønne ved frugt- og grøntområdet i Danmark er at der er et stort felt af producenter i ALLE størrelser. Det betyder ofte at der er mange leverandører i spil for landets kantiner, restauranter, hoteller og dagligvarebutikker. Men mange leverandører medfører også mange snitflader, hvor samarbejde skal fungere. Netop det samarbejde sætter vi fokus på i vores nye analyse”, fortæller chefkonsulent for plantebaserede fødevarer, Lærke Lund.

”Jeg håber analysen kan pege på muligheder for både producenter og det store felt af aftagere fra dagligvarehandlen og foodservice. Det er også de muligheder vi styrker, når vi hvert år byder op til dans og match-making med ’Book en mark’ arrangementer i hele landet. Gennem årene har jeg mødt mange producenter og aftagere, der med glæde fortæller at deres samarbejde startede på ’Book en mark’, slutter Lærke Lund og ser frem til de tre næste arrangementer, der finder sted i 2022 og som vil blive omtalt her på goderåvarer.dk.

Her kommer highlights fra analysen

  • Økologisk frugt og grønt har ifølge både producenter og aftagere en stærk position i dag.
  • Efterspørgslen på økologisk frugt og grønt er ifølge både producenter og aftagere stigende. De forklarer, at det er tydeligt, at økologisk frugt og grønt passer ind i et bæredygtigheds- og sundhedsperspektiv, som er kommet for at blive.
  • Producenterne ønsker sig: Bedre forståelse for produktionsprocessen og årsagerne til, at kvalitet, mængde og leverancer kan være vanskelige at imødekomme.
  • Aftagerne ønsker sig: Lokale producenter, fordi det skaber en bæredygtig profil, støtter lokalsamfundet og kan bidrage til en god fortælling. Desuden høj kvalitet og priser, der kan konkurrere med konventionel frugt og grønt.
  • Der er bred enighed mellem producenter og aftagere om, at øget afsætning fremadrettet skal bygge på tættere og økonomisk bæredygtige samarbejdsrelationer.

Download analysen

Analysen er udarbejdet af Ipsos med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug. Book en mark arrangementer omtales i forårets artikler og nyhedsbreve fra goderåvarer.dk


Lærke Kirstine Lund

Sektorchef for planter og planterige fødevarer

+45 2086 2871