Klimavenlighed: Nye redskaber søges

Nu kan de professionelle køkkener se frem til en håndsrækning. En ny indsats giver nemlig mulighed for at køkkener kan blive endnu klogere på sund og klimavenlig mad.

 

Rådet for sund mad har samlet 14 stærke aktører på fødevareområdet i et partnerskab, der skal gøre de professionelle køkkener til eksperter i sund og klimavenlig mad.

Læs mere om Rådet for sund mad

Klima er blevet en integreret del af de nye officielle kostråd, og håbet er at alle danskere har adgang til sund og klimavenlig mad - også uden for hjemmet.
”De madprofessionelle i køkkenerne er helt essentiel medspillere, når gode intentioner skal omsættes til klimavenlige måltider i dagligdagen. Vidensniveauet i køkkenerne er generelt stort, og viljen til udvikling på klima og bæredygtighedsområdet, er endnu større. De dygtige medarbejdere skal være i centrum for indsatsen, for det er dem der dagligt kan udrette små mad-mirakler både for sundheden og for klimaet. Projektet skal klæde dem på med nye kundskaber og den nyeste viden således at sund, smagfuld og klimavenlig mad bliver hverdagsstandard”, udtaler Anders Nicolajsen, Markedskonsulent (Foodservice, Gastronomi og Udvikling) i Landbrug & Fødevarer.

Kød og sundhed: Hvad er op og ned?

Tæt samarbejde med køkkenerne
Første fase af projektet er en afdækning af viden og behov i de professionelle køkkener. Det skal undersøges, hvilke værktøjer og initiativer der kan fremme sund og klimavenlig mad, og hvilke værktøjer og initiativer, der allerede er gode erfaringer med. De udvalgte værktøjer og initiativer afprøves i tæt samarbejde med madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener.

Indsatsen gennemføres som en del af Rådet for sund mads program ”Måltider som velfærd” og skal bidrage til sundere måltider. Landbrug & Fødevarer er en af de 14 partnere i projektet, som løber til og med 2025.


Anders Nicolajsen

Anders Nicolajsen

andn@lf.dk - Marked & Ernæring

Telefon Seniorkonsulent (foodservice, gastronomi og udvikling)

Mobil +4553645853