Analyse: Hvilke kriterier er vigtigst for forbrugernes valg af hakket kød?

Du har måske hørt om plantefars, eller set det i køledisken når du handler ind. Forbrugerne har nu flere muligheder at vælge imellem når det gælder fars, men hvad lægger de egentlig mest vægt på?

 

Landbrug og Fødevarer har i samarbejde med Epinion, lavet en analyse af hvilke faktorer der påvirker danskernes valg af hakket kød. Langt størstedelen af forbrugerne spiser primært den animalske fars, og 3 ud af 4 forventer at spise de samme mængder i fremtiden. Det er til gengæld de unge der svarer, at de forventer at spise mere plantefars.

Hvad spises der nu?
Det fremgår tydeligt at analysen, at langt størstedelen af forbrugerne primært køber hakket kød, og det er hakket oksekød der har langt den største andel. Herefter kommer hakket grisekød, dernæst hakket kyllingekød, og den mindste andel er plantefars.

Hvad spises der i fremtiden?
De fleste forbrugere regner ikke med at ændre deres forbrug af hakket kød i fremtiden. Dem der er mest tilbøjelige til at ændre deres forbrug, er dog de unge mennesker, i aldersgruppen 18-34 år. De unge er dem der er mest tilbøjelige til både at spise mindre hakket kød, og mere plantefars. 3 ud af 4 forventer ikke at ændre deres forbrug markant fremadrettet, men af de forbrugere der angiver at de vil spise anderledes, svarer de fleste, at de vil spise mindre fremfor mere hakket kød.

Hvad er de vigtigste faktorer for forbrugerne?
Analysen klarlægger en række faktorer som forbrugerne har rangordnet efter vigtighed. Analysen skelner mellem tre typer faktorer: hygiejnefaktorer, motivationsfaktorer og indifferensfaktorer. Hygiejnefaktorer er det som forbrugeren som minimum forventer, for at være interesseret i at købe. Motivationsfaktorer er det som gør forbrugeren mere motiveret til at købe. Indifferensfaktorer er ikke vigtige for forbrugerens valg.

Forbrugerne er blevet spurgt ind til fire typer hakket kød, nemlig hakket oksekød, hakket grisekød, hakket kyllingekød og køderstatning. Ikke overraskende er det ikke de samme kriterier som forbrugerne lægger mest vægt på, når de skal købe de forskellige typer produkter.

Hakket oksekød
Forbrugernes vigtigste kriterier i forhold til hakket kød er at det: smager godt, indholdet ser friskt ud og er dansk produceret. Smag og fremtoning er minimumskrav for de fleste forbrugere, hvor produktionsland og fedtprocent er eksempler på motivationsfaktorer. Hvorvidt produktet er vakuumpakket og kalorieindholdet er såkaldte indifferensfaktorer som ikke er afgørende for forbrugerens valg.

Gris, kylling- og plantefars
De andre produkter adskiller sig i mere eller mindre grad fra oksekødet. Faktorerne der er vigtige for køb af grisekød er i stor udstrækning de samme som dem for oksekød. Når det gælder kyllingekød lægger forbrugerne mere vægt på dyrevelfærd end de gør ved de to førnævnte.

For den plantebaserede fars er kriterierne om god smag, og at indholdet ser friskt ud ligeledes vigtige, men måske ikke overraskende, er faktorer som mindst muligt co2 forbrug og fri for antibiotika/hormoner langt højere vægtet for disse forbrugere.

Du kan læse hele analysen, og andre analyser fra Landbrug og Fødevarer her.