Analyse: Sundhed for forbrugerne handler om mere end kost og motion

Sundhed handler ikke længere kun om kost og motion for forbrugerne, der er begyndt at gå egne veje, når det gælder information om sundhed. Landbrug og Fødevarer har i en ny analyse kigget på udviklingen i forhold til forbrugernes opfattelser af, hvad sundhed er for dem og hvad du, der arbejder med fødevarer, skal være opmærksom på.

 

Hvad er sundhed for dig? Det er lidt over 1000 repræsentative danske forbrugere i alderen 18-70 år blevet spurgt om i en analyse fra Landbrug & Fødevarer, der har undersøgt danskernes forhold til sundhed efter covid-19.

Generelt går danskerne op i leve sundt, men motion og sund mad, er ikke nødvendigvis det udslagsgivende parameter for en sund livsstil.

Sundhed handler om mere
Når forbrugerne skal svare på, hvad sundhed er for dem, er faktorer som mental trivsel, ro og velvære kravlet langt op på listen, som nogle af de vigtigste parametre. Forbrugerne nævner dog også fortsat kost og motion som vigtige når det kommer til sundhed, men den sunde krop må ikke være på bekostning af det mentale, og sundhed er på den måde blevet mere et spørgsmål om helhed og balance i livet. Denne tendens har været på vej i længere tid, men har fået et boost under Covid19-pandemien, hvor det sociale og mentale i høj grad har været på dagsordenen.

Viden om sundhed bliver mere komplekst og individuelt
Ydermere har forståelsen af, hvad der er sunde produkter også rykket sig hos danskerne. Det er ikke kun gennem myndighederne og de officielle kostråd, at forbrugerne får viden om sundhed og kost. På nettet finder forbrugerne et væld af information, fra blogs, videoer osv. Disse alternative kilder kan være valide, mens andre ikke er videnskabeligt underbygget. En klar trend viser dog, at mad- og drikkeprodukter der lanceres som ’medicine food’, som angiveligt kan forebygge sygdom, styrke immunforsvaret osv. er i høj kurs hos produkterne. Disse produkter har ikke nødvendigvis en beviselig effekt, men har en stigende popularitet, selvom disse ikke nødvendigvis er anbefalet fra officiel kilde.

Forskellige forhindringer for bedre sundhed hos unge og ældre
Selvom sundhed har fået en bredere betydning, ændrer det ikke på, at de fleste gerne vil leve sundere. Otte ud af ti danskere ønsker at leve sundere, men der er en markant forskel på hvilke ting henholdsvis de ældre og yngre fremhæver at de gerne vil.

De yngre svarer i højere grad at de vil motionere mere, spise sundere, have mere søvn og have mindre travlt. De ældre svarer derimod oftere end de yngre, at de allerede lever så sundt som de har behov for. Når man ser på hvilke forhindringer danskerne oplever for at leve sundere er der både sociale faktorer som fx ”svært at sige nej tak, når andre byder på usunde mad/drikke” og individuelle faktorer som fx ”mangel på motivation”. Her er det bemærkelsesværdigt at de yngre i højere grad end de ældre oplever disse forhindringer.

Sundhed for forbrugerne er altså blevet et mere flydende begreb, der ikke alene kan hænges op på kost og motion. Sundhed er blevet et mere holistisk for forbrugerne, men hvad betyder det konkret for dig, der producerer fødevarer og dig, der skaber madoplevelser?

Forbrugerne efterspørger mad der giver livskvalitet
Forbrugerne vil i stigende grad have madoplevelser, der har nydelse i centrum. Helt konkret vil de adspurgte i analysen gerne have livskvalitet ud af madoplevelsen. Dette opnås ved, at maden skal bidrage til både psykisk og fysisk velbefindende.

Det bliver derfor anbefalet, at producenten skal have fokus på mæthedsfornemmelse og god smag. Desuden anbefales det at prioritere råvarer af høj kvalitet hvor portionsstørrelsen til gengæld ikke behøver at være så stor.

En tredje anbefaling til dig, der arbejder med fødevarer og madoplevelser og som gerne vil markere sig på sunde råvarer er, at bruge anprisninger i din kommunikation.

Du kan læse hele analysen om forbrugernes forhold til sundhed her.

Der er en lang række fødevarer, der kan anprises ift. sundhed, og som kan hjælpe forbrugerne i deres efterspørgsel efter sunde råvarer.

Vil du være helt skarp på, hvilke fødevarer du må og kan sundhedsanprise, kan du b.la. læse mere her.