Downsizing: Derfor kan der være værdi i mindre portioner og produkter

Tre for to og “all you can eat”-buffet. Flere forbrugersegmenter er glade for et godt tilbud, hvor det at få noget for pengene ofte også er lig med større mængder. Bare ikke for de unge. De ser tværtimod store pakker og portioner som en hindring for en sund livsstil, og derfor kan der faktisk være værdi i at downsize portions- og pakkestørrelser til denne målgruppe.

 

Hvis du arbejder i enten detail eller foodservice kender du nok til spørgsmålet om, hvor store portionerne der serveres for gæsten i restauranten, skal være, eller hvor mange pølser der skal være i pakken.

Måske har I også eksperimenteret med, om størrelserne på portioner og pakker kan gøres mindre, uden at skabe utilfredshed blandt forbrugerne. Og selvom det for nogle forbrugere måske lyder forkert, at frokosten i kantinen skal portionsanrettes i stedet for at være en tag-selv-buffet, så vil særligt den unge målgruppe gerne guides til mindre størrelser.

Det hele handler om sundhed
En analyse fra Landbrug & Fødevarer om danskernes sundhed, viser, at forbrugerne ofte går deres egne veje, når det kommer til, hvad der er sundt og usundt. Dette skyldes, at sundhed ofte bliver et definitionsspørgsmål. For nogle er sundhed mental velvære, for andre handler det om at have det godt fysisk.

Dog viser tallene, at uanset definitionen på sundhed, så vil otte ud af ti danskere gerne leve sundere. Og selvom der er mange ting, som forbrugerne selv mener, de kan styre for at få en sundere livsstil - såsom motion og sundere mad - så fortæller særligt de unge, at der også er faktorer udefra, der gør det udfordrende at leve sundt.

25% af de 18-29-årige giver udtryk for, at det er en forhindring for en sund livsstil, at de portionsstørrelser der serveres, ofte er større end der er behov for, ligesom 23% angiver, at det er for nemt at blive fristet af mængde-tilbud, hvor det er billigere, hvis man køber mere.

Målgruppen er dermed åben for, at mængderne i pakkerne og på tallerkenerne gøres mindre, og man skal som madprofessionel ikke nødvendigvis være urolig for at skære ned på mængderne i sine produkter. Faktisk kan der omvendt være værdi at hente, hvis man er i stand til at opretholde – eller øge – en høj kvalitet i de produkter der afsættes. På den måde kan downsizing være et middel til at hjælpe forbrugerne med at få den livsstil, som de ønsker.

Bliv klogere på downsizing
Hvis du gerne vil blive skarpere på, hvordan du kan tænke i downsizing af dine produkter eller portioner, så kan du læse mere om, hvordan danskerne ser på sundhed og fødevarer i analysen fra Landbrug & Fødevarer her.

Du kan også dykke ned i downsizing gennem ”ja tak, lidt mindre”, der er et partnerskab bestående af en række NGO’er, brancheorganisationer, fødevarevirksomheder, forskningsinstitutioner fagforeninger og myndigheder. Partnerskabet er sat i verden for at hjælpe forbrugerne med at holde vægten ved at sætte gang i en forandring, så mindre pakker og portioner bliver normalt både derhjemme og i detail og foodservice.

”Ideen er, at vi ikke begynder at lave om på mennesker, men vi opfordrer til, at man gør lidt mindre af det, man plejer at gøre. Så vi vil gerne have, at det er producenterne, virksomhederne og kæderne, der tager nogle strategiske valg om at gøre mere. Det kan f.eks være tallerken servering fremfor buffet, men også pakkerne og slikposerne opfordres til at gøres mindre”, siger Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse og projektleder for ”ja tak, lidt mindre”.

Se, hvordan du griber downsizing an på raadetforsundmad.dk/jataklidtmindre