Ernæringsfokuskonferencen 2022: Sundhed er meget mere end blot et spørgsmål om taljemål, vægt og BMI

Ernæringsfokuskonferencen 2022 blev torsdag d. 10. november afholdt med stor succes. Heriblandt med en masse spændende debatter, oplæg og taler fra ernæringsprofessionelle på tværs af Danmark. Emnerne var mange, men på trods af dette, kom ernæringsfokuskonferencen ind på den samme konklusion: Danskernes sundhed er dalene – hvad kan vi gøre for at udbedre det?

 

Konklusionen stammer fra 'Sundhedsprofilen 2021', der var udgangspunktet for konferences røde tråd: at danskernes fysiske og mentale sundhed er dalene. De mange emner var et forsøg på at påvise hvor mange sundhedsproblematikker der egentlig påvirker selvsamme sundhed, og hvad de sundhedsprofessionelle kan gøre ved det. Nu og fremadrettet.

Ligesom der ikke findes nogle hurtige eller simple løsninger på kampen mod klimaforandringerne, den stigende inflation og hungersnød, findes der heller ikke nogen simpel løsning på, hvordan danskernes sundhed kan forbedres. Hvad der derimod findes, er viden og forskning, muligheder og teknikker, som den ernæringsprofessionelle kan benytte i arbejdet med at fremme danskernes sundhed. For alle mennesker er forskellige, har forskellige behov og derfor er det vigtigt at borgeren bliver mødt med forståelse og på netop det sted, hvor de befinder sig i livet. Dette blev blandt andet debatteret med en forankring i spørgsmålet om overvægt.

Vægt har længe været et negativt ladet ord i kostmæssige kontekster, og derfor var vægt og overvægt et særdeles omtalt emne ved dette års ernæringsfokuskonference. Dog var det ikke selve tallene på vægten, som der blev talt om. Vægten er nemlig ikke nødvendigvis den eneste problematik; den menneskelige psyke og trivsel har i den grad vundet indpas i udtænkningen af et sundere liv. Konferencen tog i år et stort udgangspunkt i borgerens bevidsthed og den mentale trivsel, hvorfor at flere af oplæggene også omhandlede, hvordan den ernæringsprofessionelle kan guide og hjælpe borgeren ud fra den enkeltes livsforståelse. For den ernæringsprofessionelle har i særdeleshed en vigtig rolle.

Vigtigheden i at den ernæringsprofessionelle holder fanen højt og ser muligheder fremfor begrænsninger, var et af de mest centrale elementer på konferencen. Eksempelvis hvordan den ernæringsfaglige kan skabe muligheder og smag i den klimavenlige mad, hvordan den rigtige viden essentiel for udarbejdelsen af nye trends og nye madopskrifter, samt hvordan den ernæringsprofessionelle italesætter vægt uden at bidrage til vægt-stigmatisering.

Se eller gense alle præsentationerne fra dette års ernæringsfokuskonference her.