Masterclass for økologisk ost i detail

Har du interesse for økologisk ost i detail? Så inviterer vi dig på en dag fyldt med inspiration til at højne værdien af økologisk ost gennem storytelling og få mere af den på hylderne.

ost i detail

Potentialet for økologisk ost er stort. Som værdiskaber, som storyteller og som en del af basisvarerne på ostehylderne.

Men økologisk ost er under pres – på sin rolle og med de nuværende markedsbetingelser. Hvordan kan vi agere i en agil verden, og hvad skal vi fokusere på?  Hvilke barrierer og muligheder er der - og hvordan skabes fortælling og handling med økologisk merværdi på ostehylden.

Landbrug & Fødevarer vil gerne invitere dig og dine kollegaer til en Masterclass – en workshop med toolbox, merværdi og storytelling i ostehylden - der kan sætte rammen og give nye indspark til at udnytte potentialet for økologisk ost i detail.

Målgruppe: detail, branche og mejerier

Sæt derfor kryds i kalenderen d. 28 november, kl. 10.00-13.30.

Dato: 28.11.2022

Tid: 10:00-13:30

Sted: Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

Du kan se flere detaljer i invitation og program.

 

Tilmelding til Eva Kunnerup Mohrsen ekmo@lf.dk senest 20. nov. 2022.

Vi glæder os til at se dig!