Sådan er dyrevelfærden for okse og kalve i Danmark

I Danmark er der særlige forhold, der skal sikre god dyrevelfærd for okse og kalve. I en ny benchmarkanalyse sammenlignes dyrevelfærden for okse og kalve hos en række europæiske lande – herunder Danmark. Du kan dykke ned i analysens resultater her.

 

I Danmark er der særlige forhold for køer og kalve, når det kommer til god dyrevelfærd. Vidste du f.eks. at køer og kalve skal have adgang til hud- og pelspleje i form af børster? Og at Danmark er det eneste land i Europa, der har udviklet et statsautoriseret dyrevelfærdsmærke, hvor både landmænd, detailkæder og slagtehuse har været med til at udforme mærket?

Dette, og meget mere, kan man læse om i en ny benchmarkanalyse fra Landbrug & Fødevarer, der sammenligner produktionen af dansk okse- og kalvekød med fire andre europæiske lande: Tyskland, Irland, Holland og Sverige.

Et af de parametre hvor Danmark udmærker sig, er på dyrevelfærd.

Dyrevelfærden mellem landende er målt på syv parametre, som du kan blive klogere på nedenfor, hvor hovedpointerne for hvert forhold er skitseret op.

 • Typer af staldforhold
  I Danmark går mere end 92% af alle malkekvæg i løsdriftsstalde, hvor de frit kan bevæge sig, mens kalvene kan bruge både dybstrøelse og sengebåse til hvil.
  I Tyskland er ca. 27% af malkekvægene i bindeboder. Disse forventes dog udfaset indenfor de næste 10 år. I Irland, Holland og Sverige græsser dyrene primært udendørs.
 • Kastrering og afhorning
  Danmark: I Danmark må kastrering kun udføres af dyrlæger, ligesom bedøvelse og langtidsvarende smertestillende er et krav. De samme forhold gør sig gældende for afhorning, hvor kalve under tre måneder kan afhornes af landmanden, såfremt det sker under ordnede forhold og med en dyrlæge til stede, der har bedøvet kalven inden.

  Tyskland: I Tyskland må kastration kun udføres af dyrlæger, men kastration af kalve er tilladt uden bedøvelse, hvis de er under fire uger gamle. Mht. afhorning må dette udføres af landmanden selv, uden bedøvelse, hvis kalvene er yngre end seks uger.

  Irland: I Irland må landbrugsarbejdere udføre kastreringen af kalve uden bedøvelse, såfremt det sker inden kalvene er fyldt seks måneder. Ligeledes må afhorning af både kalve og ældre kvæg udføres af landbrugsarbejdere.

  Holland og Sverige: I Holland og Sverige må kastrering kun udføres af dyrlæger, og der er krav om lokalbedøvelse. Det samme gør sig gældende for afhorning.

  Forbud mod systematisk aflivning af kalve

  Danmark: I Danmark er systematisk aflivning af konventionelle og økologiske kalve ikke tilladt.
  Danmark er det eneste af de fem lande, der har denne regel for økologiske kalve. Ligeledes har danske landmænd fra 2022 selv pålagt, at man ikke afliver konventionelle, nyfødte kalve selvom lovgivningen tillader det.

  Tyskland: Systematisk aflivning af kalve er officielt ikke tilladt.

  Irland: Aflivning af nyfødte kalve – primært tyrekalve – er fortsat almindelig praksis i Irland.

  Holland og Sverige: Aflivning af nyfødte kalve er ikke tilladt i Holland og Sverige.
 • Transport til slagteri
  EU har en række regler, som alle landende følger, når det handler om transport til slagteri:
  - Dyrene må kun blive transporteret på måder, hvor de ikke kan udsættes for unødig skade.
  - Dyrene skal være sunde nok til at være i stand til transport.
  - Transportmiddel og chauffør skal være autoriseret til at køre med dyr.
  - Transporten til slagteriet skal holdes under otte timer, ellers træder yderligere regler i kraft.

  Danmark og Irland: Både Danmark og Irland har regler om, at transport af kalve ikke må overstige en transporttid på otte timer internt i landet. Danmarks infrastruktur gør dog, at transporttiden sjældent er mere end fire timer.

  Tyskland og Holland: Begge lande følger EU-reglerne, og har ikke yderligere krav på området.

  Sverige: I Sverige må transporttiden af kalve ikke overstige otte timer, men der kan gives dispensation på op til 11 timer, hvis det er nødvendigt for at nå nærmeste slagteri.
 • Bedøvelse før slagtning
  EU tillader slagtning uden bedøvelse i forbindelse med religiøse ritualer. Dette gør sig også gældende for landende, der medvirker i benchmarkanalysen, hvor kun Danmark og Sverige har lavet nationalt skærpede krav på området.

  Danmark og Sverige: I Danmark og Sverige er det vedtaget, at slagtning uden bedøvelse ikke er tilladt.
 • Dyrevelfærdsmærkning
  Der er ikke udviklet et fælles dyrevelfærdsmærke i EU, omend, der er bred interesse for det. På nuværende tidspunkt er det derfor op til de enkelte lande at stå for egne, nationale dyrevelfærdsmærkninger.

  Danmark: I Danmark er der som det eneste af de fremhævede lande vedtaget et statsautoriseret dyrevelfærdsmærke, der er udviklet i samarbejde med detailkæder, slagtehuse og dyrevelfærdsorganisationer.

  Tyskland: I Tyskland findes fem forskellige dyrevelfærdsmærker, der alle er administreret af private aktører.

  Irland: Irland har ikke et dyrevelfærdsmærke.

  Holland: I Holland findes seks forskellige dyrevelfærdsmærker, der alle er administreret af private aktører.

  Sverige: I Sverige findes to forskellige dyrevelfærdsmærker, der alle er administreret af private aktører.
 • Adgang til hud og pelspleje
  Ud af de fem fremhævede lande, er Danmark det eneste land, der har indført nationale retningslinjer for dyrenes adgang til hud- og pelspleje. Således skal køerne have adgang til børster, og der skal være minimum én børste per 50 dyr.

  Foruden dyrevelfærd afdækker benchmark-analysen også en række øvrige forhold mellem landende:
  - Bæredygtig produktion
  - Sporbarhed
  - Veterinære standarder
  - Biodiversitet og klimaeffektivitet
  - Økologisk kvægproduktion

Hvis du vil vide mere om den samlede benchmark-analysen, eller gerne vil have fat i den, så kan du kontakte info@lf.dk.