Them Andelsmejeri er vinder af Den Dybe Tallerken 2022

En visionær gentænkning af den danske skæreost gør Them Andelsmejeri til vinder af Den Dybe Tallerken 2022.

 

Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris, Den Dybe Tallerken, går i år til Them Andelsmejeri, som på imponerende vis har videreudviklet den klassiske danske skæreost.

”Med stor succes er det lykkes mejeriet at skabe specialoste, der tager sit produktionskulturelle ophav alvorligt, men som samtidig peger ud i fremtiden. Them Andelsmejeri har i den grad hævet overlæggeren og efterlever i høj grad deres definerede værdier: Fællesskab, dedikation og respekt for håndværket,” siger Mette Jasper Gammicchia, formand for bestyrelsen i Dansk Fødevare Forum og markedschef hos Landbrug & Fødevarer.

På Them Andelsmejeri har man siden 1888 holdt stædigt fast i, at tårnhøj kvalitet skabes fra bunden. Helt enkelt er filosofien, at gode oste kommer af god mælk. God mælk kommer af køer, der trives godt. Og god trivsel skabes af dygtige landmænd. Deres fælles mål er at lave oste, der ikke fås bedre. Derfor arbejder mejeriet og de lokale landmænd, som leverer råvarerne, tæt sammen, hvilket videreudviklingen af de klassiske skæreoste også bærer præg af.

"Vi udvikler hele tiden nye smagsoplevelser med gammeldags omhu og et ønske om at vise, at danske oste kan tilbyde et væld af forskellige smagsoplevelser. Derfor har vi også de seneste år - med afsæt i den gode kvalitet på vores traditionelle skæreoste - investeret masser af kræfter i udviklingen af en lang række nye specialoste, der tager udgangspunkt i det lokale og oprindelige ophav. Og jeg kan med uvanlig jysk ubeskedenhed sige, at jeg er helt enormt stolt af - på Them Andelsmejeris vegne - at modtage branchens anerkendelse for den store indsats, som alle på vores lille, lokale andelsmejeri i årevis har lagt for dagen. Tak.” siger Torben Arris, der er CEO hos Them Andelsmejeri.

Om Them Andelsmejeri
Andelsmejeriet, der er placeret i Them lidt syd for Silkeborg, arbejder målrettet med bæredygtighed, og der er konstant fokus på at reducere klimaaftrykket ifm. produktionen:

  • Emballagens høje kvalitet er bl.a. med til at optimere holdbarheden af ostene og mindsker dermed madspild. Der er endnu ikke fundet gode alternativer til plastemballage, men der arbejdes løbende på at finde en løsning. I mellemtiden er plastforbruget reduceret ved at bruge tyndere folier. Mejeriet praktiserer miljøledelse efter ISO 14001 som en del af kvalitetsstyringssystemet. Det inkluderer, at der arbejdes systematisk med effektivisering i produktionen for at mindske forbruget af vand og energi samt udledningen af CO2. –Det inkluderer også, at den overskydende fløde og valle sælges til videre forarbejdning. Og ved at filtrere vandet fra vallen før lastvognstransporterne, reduceres transportmængden med 75 %.

Hvad er Dansk Fødevare Forum?
Dansk Fødevare Forum (DFF) blev stiftet i oktober 1994. Foreningen blev grundlagt på initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevareindustrien. Formålet var at skabe en organisation, som repræsenterer alle interessenter i dansk fødevareindustri. Dansk Fødevare Forum driver innovations- og ledelsesnetværk for fødevaresektoren. ’Den Dybe Tallerken’ er fødevarebranchens kvalitets- og innovationspris som har til formål at skabe opmærksomhed omkring innovation og kvalitet i den danske fødevaresektor, samt at påskønne virksomheder, organisationer eller personer, der gør en langsigtet forskel inden for fødevareinnovation samt at inspirere til kvalitet, innovation og bæredygtighed i den danske fødevaresektor. Alle med tilknytning til den danske fødevareindustri har tidligere i år kunne indstille en prismodtager.

For yderligere information kontakt:
Formand for Dansk Fødevare Forum, Mette Jasper Gammicchia, tlf. 27 24 56 68