Coop indgår i det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke

Coop har siden 2016 benyttet sig af sit eget dyrevelfærdsmærke. Dette bliver nu erstattet til fordel for det fælles statslige dyrevelfærdsmærke fra Fødevarestyrelsen. Coop indtrådte officielt i det fælles dyrevelfærdsmærke pr. 1. januar 2023. Implementeringen af det nye mærke på produkterne, forventes at være gennemført pr. 1. marts 2023.

 

Med overgangen til det fælles statskontrollerede dyrevelfærdsmærke, vil COOP overgå til de samme retningslinjer og antal hjerter for animalske produkter, som hos øvrige detailkæder. For detailbranchen er det en klar styrkelse at udbrede det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke, mens det for forbrugeren bliver nemmere at navigere i produkterne på hylden, når der købes ind. Det er ét budskab baseret på de gældende retningslinjer for det statskontrollerede dyrevelfærdsmærke fra Fødevarestyrelsen.

Dyrevelfærd er væsentligt i forhold til animalske fødevarer – og er en vigtig motivationsfaktor for forbrugeren. Dyrevelfærdsmærket er dermed med til at understøtte mere dyrevelfærd og samtidig styrke værdiforædlingen både hos detail, branchen og partnerskabet. I analyser udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i 2019 på tværs af okse/kalv, gris, kylling og ost blev det netop også pointeret, at dyrevelfærd er et element som fylder i forbrugernes bevidsthed og motiverer dem.

Kender du til retningslinjerne for dyrevelfærdsmærkerne, og den garanti, som de karakteriserer? Hvis ikke så kan du læse en kort beskrivelse af de tre mærker nedenfor:

1 grønt hjerte:

 • Produktet er hævet over den generelle minimumslovgivning
 • Dyrene har mere plads
 • Dyrene får mere strøelse
 • Grisene halekuperes ikke
 • Dyrene har en transporttid til slagtning
 • Kyllingerne er af en langsommere voksende race
 • Kalven har en bedre start på livet 
   
 

2 grønne hjerter:

 • Produktet er hævet over den generelle minimumslovgivning og endnu højere end det 1-hjertede dyrevelfærdsmærke
 • Dyrene har endnu mere plads
 • Dyrene får endnu mere strøelse
 • Grisene halekuperes ikke og pattegrisene fravænnes senere
 • Kyllingerne er af en langsommere voksende race og kan have adgang til udeforhold
 • Kyllingernes trædepuder er et øget fokuspunkt
 • Malkekøerne kommer på græs
 • Kalven har en bedre start på livet
   
 

3 grønne hjerter:

 • Produktet er hævet over den generelle minimumslovgivning og er endnu højere end både det 1-hjertede og 2-hjertede dyrevelfærdsmærke
 • Dyrene har meget mere plads
 • Kyllingerne kommer ud i et beplantet udeareal og får grovfoder og aktivitetsmateriale
 • Kalvene kommer på græs med deres mor og har generelt mere kontakt med andre kalve
 • Alle kvæg er på græs
 • Dyrene har en kortere transporttid til slagtning
 • Pattegrisene fødes i udendørs hytter og både pattegrise og søer er på friland
 • Grisene får mere halm og bevarer deres krølle på halen
   

 

Kilde: Fødevarestyrelsens hjemmeside Bedre Dyrevelfærd.dk, hvor du kan finde flere detaljer