Danmark i topplacering på velfærd hos malkekøer

Velfærden er høj hos de danske malkekøer sammenlignet med Storbritannien, Holland og Tyskland. En ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsens Videnscenter for Dyrevelfærd viser, at danske malkekøer placerer sig i toppen af dyrevelfærdskurven. Og det er der gode grunde til.

 

Både Danmark og Sverige placerer sig i toppen, da begge lande har statsfæstede lovgivninger på dyrevelfærd. Den danske dyrevelfærdslov, som indeholder over 75 paragraffer, har til formål at fremme god dyrevelfærd, beskytte dyrene bedst muligt samt at tage hensyn til dyrenes behov. Danmarks topplacering i undersøgelsen blev blandt andet vurderet ud fra, at køerne havde adgang til sygeboks, børster og brede gangarealer. Ligeledes at der kun var én seng pr. ko.

Netop disse vurderinger er noget som også står beskrevet i den danske dyrevelfærdslov. I paragraf 18 står der følgende om bevægelse og ophold:

”§18. Opholdsrum eller opholdsarealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.”
(Retsinformation: dyrevelfærdsloven §18).

Foruden dyrevelfærdsloven blev Danmarks topplacering også vurderet ud fra, at omkring en fjerdedel af mælkeproducenterne er med i ordningen for dyrevelfærdsmærket. Hertil også, at Danmark har et højere antal af økologiske mælkeproducenter end Holland, Tyskland og Storbritannien.