Grønt Akademiet

Dansk Gartneri og Landbrug & Fødevarer inviterer landets frugt- og grøntansvarlige til Grønt Akademierne. Seminarer med inspirerende og fagligt indhold om frugt og grønt kategorien.

 

Grønt Akademierne - et fagligt treat til frugt- og grøntansvarlig 

Dansk Gartneri og Landbrug & Fødevarer inviterer landets grøntchefer og frugt- og grøntansvarlige fra dagligvarehandlen til en dag, der går helt tæt på frugt og grønt kategorien. Grønt Akademierne byder på et spændende fagligt program med stærke kræfter og personligheder, der styrker både engagement, faglighed og salg. Fokus ligger på alt fra råvarekendskab, disponering, nudging til salg og kundetrends. Vi kalder det et fagligt ”treat” fra grønterhvervet.

 

To éns dage - øst og vest for Storebælt 

Grønt Akademierne bliver afholdt i april på to lokationer øst og vest i Danmark.

Sidste år lå det på Haraldskær Gods i Vejle, hvor 75 frugt- og grøntansvarlige deltog og på Frederiksdal Hotel i Bagsværd deltog yderligere 75 dygtige fagfolk. 

Se sidste års program for Grønt Akademiet her. 

 

Stort tak til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter