Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed står for ansvarlighed og balance mellem ressourcer og forbrug. I landbrugs- og fødevareproduktionen er der fokus på væsentlige emner som klima, ressourceeffektivitet, natur og arealanvendelse, energiforbrug samt mennesker og økonomisk stabilitet.

Verden står i dag overfor den udfordring, at klodens ressourcer er knappe – og vi har ingen planet B. Det betyder, at vi fremover i langt højere grad skal have fokus på at producere mere med mindre. Befolkningstilvæksten og den dertilhørende stigende efterspørgsel efter fødevarer og biomaterialer betyder, at der i højere grad skal tænkes i sammenhæng mellem produktivitet, ernæring og bæredygtighed. Samtidig er der en øget bevidsthed blandt forbrugere og politikere, som stiller større og større krav til en bæredygtig fødevareproduktion både nationalt og internationalt. Ligeledes har mange landmænd og fødevareproducenter stor fokus på at producere bæredygtigt og ansvarligt. 

Klimaneutral fødevareproduktion

Bæredygtighed

Et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. I partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål er målet at finde en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Verden står overfor store udfordringer på fødevareområdet. Hvordan skal vi brødføde næsten ti milliarder mennesker i 2050 og samtidig holde den globale opvarmning i ro? Klodens klima er udfordret. Derfor er mindre klimapåvirkning afgørende for en bæredygtig udvikling på globalt plan. I Danmark er der stort fokus på at sikre mindre klimapåvirkning og ressourceoptimering i produktionen for at skabe en mere bæredygtig udvikling. 

Klimaneutral fødevareproduktion

Klima

Klimaneutral fødevareproduktion - kan man det?

Fødevareklyngen er en del af løsningen. I stigende grad produceres der danske varer til det globale marked. Samtidigt med den stigende produktion efterlades et stadigt mindre miljøaftryk. Erhvervet arbejder målrettet på at minimere påvirkningen af klimaet, naturen og miljøet ved hele tiden at udvikle ressourceeffektive løsninger i hele værdikæden.

Men klimaudfordringer kender ingen grænser. Klimaudfordringen er hverken national eller regional – den er global. I Danmark arbejder fødevareerhvervet på løsninger, der ikke kun bliver svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen for andre lande.

 

Læs mere om et klimaneutralt fødevareerhverv her

FN's verdensmål og fødevareklyngen

verdensmål

FN's verdensmål og Danmark

FN’s medlemslande, herunder Danmark, forpligtede sig i 2015 på en ny ramme for bæredygtig udvikling med 17 Verdensmål og 169 Delmål frem mod 2030. Fødevareklyngen i Danmark arbejder specielt med 8 af verdensmålene.

 

Den danske landbrugs- og fødevaresektor er en af Danmarks vigtigste styrkepositioner og kan, både ude og hjemme, bidrage med sine klare styrkepositioner på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. I den  bæredygtige og intensive produktion produceres der mere, men med mindre klimabelastning. Det er denne devise, som står i centrum for den danske fødevareklynges arbejde med en kontinuerlig udvikling af en ressourceeffektiv landbrugs- og fødevaresektor. Eksempelvis produceres langt flere produkter i dag til det globale marked, men med en lavere udledning af CO2, vand- og energiforbrug.