HORECA

HORECA dækker over hoteller, restaurationer og caféer.

HORECA står for over halvdelen af omsætningen indenfor foodservicebranchen. En branche, der udover HORECA også involverer offentlige køkkener, personalekantiner, fastfood og andre professionelle køkkener, der handler varer via en grossist.

Et bredt segment
HORECA-segmentet, som er det største segment i indkøbsvolumen, er også et meget differentieret segment i forhold til køkkenernes type og størrelse. Det involverer alt fra små caféer med 10 borde til store hoteller med konferencecenter og plads til over 500 spisende gæster. Det vurderes, at der er over 22.000 køkkener indenfor HORECA segmentet.

Hvorfor koncentrere sig om HORECA?
I 2017 og fremadrettet vil Landbrug & Fødevarer øge fokus på arbejdet med HORECA-segmentet - og det er der flere grunde til. For det første fordi HORECA udgør så stor en andel af foodservicebranchen, og hermed også udgør en stor andel af den samlede fødevareomsætning i Danmark. For det andet fordi tendensen går imod, at udespisning er tiltagende i Danmark, hvilket gør segmentet endnu vigtigere som målgruppe for Landbrug & Fødevares arbejde. Og for det tredje anvender HORECA-segmentet mellem 2-4 pct. økologiske fødevarer, mod 7,6 pct. for den samlede foodservicesektor. Alt sammen forhold, som gør HORECA til en meget central målgruppe, hvis økologien skal løftes endnu mere inden for foodservice.

Projekter med HORECA i centrum i 2017
I 2017 vil Landbrug & Fødevarer have flere indsatser, der fokuserer på at øge afsætningen af økologiske og danske fødevarer til HORECA-segmentet. Der vil blive udarbejdet en analyse omhandlende muligheder og begrænsninger for mere økologi i HORECA-segmentet. Derudover vil der blive gennemført økologiske inspirationsforløb, hvor hoteller, restauranter og cafeer vil blive introduceret til tankerne bag økologien. Her bliver det muligt at møde økologiske producenter og få inspiration til selv at arbejde med økologi i eget køkken. Og endelig, så vil der blive gennemført en mini-konference med fokus på et styrket samarbejde mellem producenter og HORECA.