Bæredygtighed

Hvad er bæredygtig udvikling?

Bæredygtighed dækker over mange delelementer, som bl.a. klima, ressourceeffektivitet, natur og arealanvendelse, energiforbrug, mennesker og økonomisk stabilitet og formåen. Der er dermed tale om en

helhedstænkning, hvor alle dimensioner eller bundlinjer skal tages med i betragtning, når vi stræber efter en bæredygtig udvikling. 

 

I den danske fødevarebranche arbejdes der med tre grundlæggende dimensioner for bæredygtig udvikling; Den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed. Rammerne for arbejdet med at skabe bæredygtig udvikling bør inddrage alle dimensioner og have til hensigt at skabe positive bundlinjer på alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling.

De tre dimensioner i bæredygtighed

Faktaboks

FaktaboksFaktaboks

Glas med grønt

Innovationskraft, forskning og udvikling

I den internationale forskerverden er der fokus på at udvikle bæredygtige løsninger på rigtig mange fronter. I Danmark arbejdes der på forskellige fronter. 
Her er et par eksempler.

·       Nye proteinkilder

·       Bedre foderudnyttelse

·       Nye teknologier og systemer for bedst mulig udnyttelse af biomasse og for at fremme cirkulær bioøkonomi

·       Reduktion af CO2-udledningen og vandforbruget

·       Mindske det miljømæssige fodaftryk

·      Side- og restprodukter som input i nye produkter, så intet går til spilde til gavn for miljøet og bundlinjen